Yılmaz Sezer

25 HABERLER 0 YORUMLAR
Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan Yılmaz Sezer , Maliye Bakanlığı’nda Vergi Denetmeni olarak görev yapmış olup, bu görevi sırasında kamu ve özel kesim işletmelerinde denetim ve incelemelerde bulunmuştur. Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetine devam eden Yılmaz SEZER’in aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi bulunmaktadır. Sorumlu ortak başdenetçi olarak birçok sektörde denetim faaliyetlerinde bulunmuş olup, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş’ de Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Yılmaz SEZER’in çeşitli dergi ve gazetelerde değişik konularda yayınlanmış 300’ün üzerinde makalesi bulunmaktadır. Çeşitli televizyon-radyo programlarında ve konferanslarda konuşmacı olarak katılmış olup, TÜRMOB tarafından yayınlanmış Yabancı Sermayeli Şirketler ve Vergilendirilmesi, İş Ortaklığı konularda kitapçıkları mevcuttur.
Kripto para yok kabul edilerek herhangi bir düzenleme yapılmaması, ülkemiz için uzun vadede ciddi bir eksiklik olarak algılanabilir
Kripto para konularında ülkemiz yasal olarak ne durumda, piyasa düzenleme için verilmesi gerekli kararlar ne zaman hazır olacak?
Konkordato sisteminin çok fazla yaygınlaşması ve suistimal edildiğinin düşünülmesi üzerine, önemli değişiklikler yapılmış durumda
Türkiye henüz Endüstri 3.0'ı bile yakalayamamışken, dünya Ednüstri 5.0 ve Toplum 5.0 konseptlerini tartışmaya başladı bile
Mart 2018 tarihi itibarıyla devreye sokulan yeni konkordato uygulamasına ilişkin usul ve esaslar tam olarak oturmamış durumda
Konkordato müessesesi sıklıkla iflas müessesesi ile karıştırılmakta ve aynı şey olarak algılanmakta, halbuki ikisi farklı yapılar
Yeni kabul edilen imar affı uygulaması ile, halihazırdaki imar mevzuatına aykırı tüm yapıların kayıt altına alınması hedeflenmekte
Maliye Bakanlığı'nın ekonomiyi hareketlendirmek için sunduğu çözümlerden olan, hurda araç karşılığında ÖTV indirimi uygulaması başladı
İş hayatı açısından işverenlerin de, çalışanların da kesinlikle atlamamaları gereken çok önemli bir belge: Mesleki Yeterlilik Belgesi
Bakanlar Kurulu kararı ile vergi kanunlarında getirilen değişiklikler konut, makine, techizat ve alkollü içki satışlarını etkileyecek
Paloma Yayınevi - Şimdi

xTRVizyon

EVRENSEL