btbilgi

Cisco firması günümüzün sürekli değişen tehdit ortamında KOBİ’lerin neler yaptığını ele alan bir araştırma gerçekleştirmiş. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Rusya (EMEAR) bölgesinden 25 ülkede yer alan küçük (50-249 çalışan) ve orta büyüklükteki (250-499 çalışan) kuruluştan 850’den fazla bölgesel BT ve güvenlik çalışanı ile yapılan çalışmada KOBİ’lerin dijitalleşme, siber güvenlik ve savunma planlamalarını hangi alanlara yoğunlaştırmaları gerektiğine ilişkin tavsiyeler de yer alıyor

‘2021 KOBİ Güvenlik Sonuçları Araştırması’ başlığı ile sunulan araştırma sonuçlarına göre küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin güvenlik ekipleri, çalıştıkları şirketlerin misyonunu gerçekleştirmesini sağlama konusunda daha iyi bir iş çıkartma eğilimindeler. KOBİ’lerin yarıya yakını (yüzde 44) güvenlik ekiplerinin daha az kaynak kullanarak şirketlerinin değişen ihtiyaçlarına ve büyümesine uyum sağladığını ortaya koyarken, büyük ölçekli şirketlerde bu oranın daha düşük (yüzde 42) olduğu saptanmış.

Rapora göre küçük ve orta boyuttaki şirketlerin siber güvenlik programlarında başarılı olmak için yoğunlaşması gereken üç alan ‘iş için gerekli koşulların sağlanması’, ‘risk yönetimi’ ve ‘operasyon verimliliği’. Sağlamlık ve teknolojinin modernizasyonu için planlamanın ise, günümüzde güvenlik altyapısını güçlendirmek isteyen KOBİ’ler için kritik bir etken olmayı sürdürdüğü aktarılmakta.

Yapılan planların sonuç vermesi için de şu koşullar yerine getirilmeli: Yeterli sayıda güvenlik personeli bulundurulması, güvenli bir gelişim yaklaşımı benimsenmesi ve BT ile güvenlik birimlerinin iş birliği yapmaları. Bu bileşenlerin her birinin denk pozisyonlar arası destek ile güvenlik başarısını artırdığı savunulmakta. Yeterli güvenlik personeli olan küçük işletmelerin güvenlik konusunda denk pozisyonlar arası destek sayesinde başarı oranı yüzde 22’ye yükselirken, BT ve güvenlik çalışanları iş birliği içinde çalıştığında bu oran yüzde 17,6 oluyor.

Yeterli güvenlik bütçesi ve ekiplerin birlikte çalışmasını sağlamanın yanında, sistemlerini piyasadaki en iyi BT ve güvenlik teknolojilerine proaktif ve düzenli bir şekilde yükselten KOBİ’lerin siber güvenlik tehditlerini en aza indirme ve büyük siber güvenlik vakalarından kaçınma şansını artırdığına da dikkat çekilmekte. Ne yazık ki bu alanda devamlı standartların değişmesi, siber tehditlerin gelişmesi ve yasal düzenlemelerin artması masrafları büyütüp başarıyı zorlaştıran etkenler olarak öne çıkartılmakta. Araştırmanın sonuçlarına göre, sürekli değişen tehdit ortamıyla başa çıkmak için şirketler ve iş birliği yapan ekipler uygun yatırımlarla yönetmeliklere uygun hale gelip riskleri azaltabilir.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.