btbilgi

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 2020 yılı için hazırlanan ‘Telekomünikasyon Sektörü Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu’nu paylaştı. Raporda sektörün geçen sene ulaştığı gelir seviyesi, önemli istatistikler, alternatif işletmecilerle ilgili bilgiler, pazardaki rekabet eksikliğine dair görüşler, 5G ve uydu haberleşme alanları ile ilgili ayrıntılar ve veri merkezi hizmetleriyle alakalı tavsiyeler gibi kapsamlı konular bulunmakta.

Sektör büyüklüğü

Bilgi ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, 2020 yılında telekomünikasyon sektörünün toplam gelirlerinin 77 Milyar TL’ye ulaştığı aktarılıyor. Buna karşın raporda BTK ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verileri kullanılarak yapılan hesaplamalar ele alındığında, enflasyon etkisinden arındırılmış sektör büyüklüğünün 15,27 milyar TL olduğu belirtilmiş. Karşılaştırma olarak, 2003 yılında hesaplanmış enflasyondan arındırılmış elektronik haberleşme gelirinin ise 14,98 milyar TL olması veriliyor.

Alternatif işletmeciler

Raporda alternatif işletmecilerin 2020 toplam gelirlerinin 6,8 Milyar TL olduğu bilgisi aktarılmakta. 2002 yılında başlayan serbestleşme hareketinden beri geçen 17 senenin sonunda, alternatif işletmecilerin toplam sektör gelirleri içerisindeki payının beklenen büyüklüğe ulaşmadığına ve sadece yüzde 8,8’lerda kalmış olmasına dikkat çekilmiş. 2020 yılında Türk Telekom’un bir önceki yıla göre yaptığı yüzde 39,5’luk yatırımların benzeri, alternatif işletmecilerin yüzde 39,3 seviyesinde de yakalanmış. Buna karşın gelirlerdeki düşüklüğün önüne geçilmesi için telekomünikasyon sektörü önündeki engellerin bir an önce kaldırılması tavsiye edilmekte.

Ses trafiği

Sabit telefon hizmetleri konusunda verilen bilgilerin başında, 2010 yılından itibaren toplam ses trafiği içerisinde sabit ses trafiğinin çok ciddi oranda düşmeye başlaması var. Tüm dünyada genel olarak sabit ses trafiğinin düşme eğilimi içinde olduğu hatırlatılıyor, fakat ülkemizde düşüşün çok daha büyük olduğu saptanmış. Türkiye’de sabit trafikteki çok hızlı düşüşün temel sebebinin pazardaki rekabet eksikliği olduğunu vurgulanıyor.

Fiber internet

Fiber altyapı konusunda, 2012 yılından sonra Türk Telekom’un fiber kilometre artış oranının yavaşlamış olması önemli bir bulgu olarak sunulmuş. 2009-2020 yılları arasında Türk Telekom fiber şebekesi yüzde 158,32 büyürken, alternatif işletmecilerin fiber şebekelerinin yüzde 448,55 büyüdüğü hesaplanmış durumda. Öte yandan 5G’nin ülkemizde etkin bir şekilde kullanımı için de yaygın fiber altyapının gerekliği bir kez daha aktarılıyor.

Uydu haberleşme

Rapora göre 2020 yılsonu itibariyle 13 bin 613 uydu haberleşme hizmetleri abonesi var. Türkiye üzerindeki uydu kapasitesi dikkate alındığında, abone sayısının çok düşük olduğu bilgisi verilmiş. Uydu sektörünün yeterince gelişememiş olmasının ana sebebi olarak ise, sektörün ve onunla birlikte TÜRKSAT’ın iç ve dış piyasadaki fırsatları kaçırmaları öne çıkartılmış.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.