btbilgi

Dünya çapında yenilenebilir enerji türleri arasında lider olan rüzgar enerjisi, tek başına milyar Euro’luk bir ekonomi anlamına gelmekte. Bir yandan dünyaya daha temiz ve ucuz enerji sağlanırken, bir yandan da yüzbinlerce kişilik istihdam mümkün olmakta. İnşa edilen her yeni rüzgar türbini, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için temiz bir gelecek ve fazladan gelir demek.

Avrupa ülkeleri çapında rüzgar enerjisinin durumunu gözlemleyen WindEurope kurumunun verilerine bakılırsa, sektör günümüzde 300 bin işi temsil ediyor. Rüzgar enerjisinin her yıl Avrupa Birliği’nin (AB) gayri safi yurt içi hasılasına 37 milyar Euro değerinde katkı sağladığı aktarılmakta. Rapora göre kurulan her yeni rüzgar türbini birlikte kendi başına toplamda 10 milyon Euro’luk bir ekonomik faaliyete yol açabiliyor. Bir ülkede inşa edilecek binlerce türbin, bir ülkenin ekonomisi açısından yakın geleceği şekillendirme fırsatı sağlayabilir.

WindEurope raporunda eğer Avrupa hükümetleri belirledikleri Ulusal Enerji ve İklim Planları’nı (NECP) tam ve eksiksiz olarak uygularlarsa, AB’nin 2030 yılına kadar bugünkünden iki kat fazla rüzgar enerjisi kapasitesine sahip olabileceği aktarılmış. Sektörün 2030 yılına kadar yüzde 50 daha fazla istihdam sağlayarak 450 bin kişiye kadar çıkması mümkün deniliyor. Rüzgar günümüzde Avrupa’nın toplam elektrik tüketiminin yüzde 15’ini oluştururken, eğer doğru politikalar söz konusu olursa bu rakam da yüzde 30’a çıkarak, Avrupa GSYİH’sine 50 milyar Euro katkıda bulunacak.

Raporu ele alan Ülke Enerji firması, Avrupa’daki rüzgar enerjisi sektörünün tüm enerjiyi karşılama oranına kıyasla Türkiye’de bu oranın sadece yüzde 9’da kaldığına dikkat çekiyor. AB’deki sektörün 300 bin istihdama varmasına kıyasla da, Türkiye’deki sektör ancak yaklaşık 20 bin kişiyi istihdam edebilmekte. Enerji ithalatında dışa bağımlılık ile mücadele etmeye uğraşan Türkiye’nin 2023 hedeflerinde kendi doğal ve yerli kaynağı rüzgar enerjisi olması geleceğe bakışı biraz da umut dolu kılmakta. Ülkemizin rüzgar enerjisi alanında çok büyük potansiyele sahip olduğu da her zamanki gibi hatırlatılmış.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.