btbilgi

Veri merkezleri dijital dönüşüm stratejilerinin yapı taşları arasında yer almakta. Gartner’ın 2020 yılında yayımlanan bir araştırma raporuna bakılırsa, küresel veri merkezlerinden elde edilen gelirin 2021 yılında 200 milyar dolar seviyesine gelmesi beklenmekte. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) bu konuya uzun yıllardır dikkat çektiğini ve ülkemizde veri merkezi işletmeciliği alanında yapılacak düzenlemelerin gecikmekte olduğunu aktarmakta. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan yeni açıklama ise sektör tarafından olumlu bulunmuş.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci konuyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Türkiye’nin verisinin Türkiye’de barındırılmasına ilişkin hedeflerin gerçekleşebilmesi için somut adımların atılacak olması sektörün geleceği açısından umut verici. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un açıklamalarının veri merkezlerinin desteklenmesine ilişkin çalışmaları hızlandıracağını düşünüyoruz.”

“Veri merkezleri konusunda geldiğimiz noktada özellikle küçük ve yerli veri merkezlerinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yerli veri merkezlerinin desteklenerek gelişmeleri uluslararası büyük şirketlere karşı rekabet edebilmelerine yardımcı olacaktır. 2021 yılı sonuna kadar acil önlem alınmadığı takdirde bazı cep telefonu işletmecileri dışında Veri Merkezleri Pazarı’nda rekabet edecek yerli ve milli diyebileceğimiz bir şirketimiz bile kalmayabilir.”

Dernek Türk veri merkezleri pazarının geliştirilmesi için bazı öneriler de sunmakta:

  • ‘Cazibe Merkezleri Programı’ kapsamında sağlanan destek ve teşviklerin veri merkezlerinde de kullanılabilmesi için 24 il sınırı ülke geneline yaygınlaştırılmalı ve beyaz alan sınırı (5.000) kaldırılmalıdır.
  • Veri merkezi İşletmecilerine özel elektrik tarifesi hazırlanmalı ve özel indirimli fiber tarifeler oluşturulmalıdır.
  • Tüm erişim sağlayıcıların katılımının zorunlu olacağı birden fazla İnternet Değişim Noktasının kurulması bir an önce gerçekleştirilmeli, bir ucu herhangi bir veri merkezinde sonlanan kiralık devre ücretleri normal ücretin dörtte birinden fazla olmamalıdır.
  • 5 yıl süre ile veri merkezi personelinin gelir vergisinden yüzde 100 muafiyeti sağlanmalı, sıfır maliyetli, uygun fiziksel şartlara sahip bina/kampüs imkânı tanınmalı, Türkiye dışına satacağı servislerin gelirlerinde yüzde 100, Türkiye içerisine satacağı servislerin gelirlerinde yüzde 50 oranında vergi muafiyeti sağlanmalı, anlaşmalı üniversiteler ve kurumlardan gerekli teknik personelin yetiştirilmesi şartı ile bu personelin maaşlarında yüzde 50 oranında devlet desteği verilmelidir.
  • Yeni yapılacak Veri Merkezleri, en az Uptime Institute, ANSI/TIA veya BICSI Tier III isteklerini karşılayacak nitelikte olmalı ve bu konuda Türk Standartları Enstitüsü (TSE), ülkemizin kendine ait Veri Merkezi Standartlarını oluşturmalıdır.
  • Yurt içi veri merkezi hizmetlerinden alınan ve yurt dışında sunulan hizmetler karşısında haksız rekabet yaratan yüksek vergiler kaldırılmalıdır.
  • Kamu Kurumlarımızın, kendi verilerini sınıflandırılması/derecelendirmesi ve saklanma önceliğine göre bu verileri kendi bünyesinde ve/veya yerli veri merkezlerinde barındırmalarına olanak tanımalıdır. Bu yöntem ile veriler, hem daha güvenli ve düşük maliyetli olarak saklanmış, hem de sektör oyuncuları dışarı itilmemiş ve sektörü büyütücü bir adım atılmış olacaktır.
  • Sosyal Medya uygulamaları için talep edilen yurt içinde veri tutma zorunluluğu, belirli bir yol haritası ile kritik tüm sektörlerde uygulanmalıdır.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.