btbilgi

Siber güvenlik firması Sophos’un yeni araştırması salgın sırasında BT ekiplerinin yaşadığı zorluklara ve sıkıntılara dikkat çekiyor. Elde edilen bulguları ‘The IT Security Team: 2021 and Beyond’ başlıklı raporda yayımlanan araştırma, bağımsız pazar araştırma şirketi Vanson Bourne tarafından Ocak ve Şubat 2021’de gerçekleştirilmiş. 30 ülkede, 100 ila 5 bin çalışanı olan şirketlerden 5 bin 400 BT karar verici ile yapılan görüşmelerin sonucunda, salgının BT ekipleri açısından benzeri görülmemiş bir deneyim kazanma şansı verdiğinin altı çiziliyor.

Rapora bakılırsa salgın sırasında siber saldırılardaki artış başta eğitim (yüzde 83), perakende (yüzde 85) ve sağlık (yüzde 80) olmak üzere tüm endüstrilerdeki BT güvenlik becerilerini doğrudan etkilemiş durumda. Türkiye’deki BT profesyonellerinin neredese tamamı (yüzde 97) 2020 yılı boyunca siber saldırılarda artış gözlemlediklerini ve bunun güvenlik odaklı becerilerinin artmasına yol açtığını artırdığını ifade etmiş.

Araştırmanın ön plana çıkartılan bulguları arasında şunlar bulunmakta:

İş yükü artışı

Teknolojinin dağıtık ve dijital organizasyonları desteklemesiyle BT ekiplerine yönelik talepler artış göstermiş. BT ekipleri yüzde 84 oranda iş yükü artışı yaşarken, yüzde 82’si siber güvenlik özelindeki iş yükünde artış deneyimlemiş. Saldırganlar da salgının oluşturduğu zorlu koşullardan faydalanmada tereddüt etmemişler. BT ekiplerinin yüzde 86’sı 2020 yılı boyunca kuruluşlarını hedef alan siber saldırıların sayısında artış bildirmiş.

Beceri geliştirme

2020 yılında yaşananlar, BT ekiplerinin yüzde 88’inin siber güvenlik becerilerini ve bilgilerini geliştirmesini sağlaması açısından işe yaramış. Yoğun baskı altında ve uzaktan çalışmak zorunda kalan BT profesyonelleri, içinde bulundukları koşullarda hizmet sunmaya devam edebilmek için bilgi ve becerilerini artırma yoluna gitmişler.

Birlikte daha güçlü

Raporda zorluklara birlikte göğüs germenin güvenlik ekiplerinin moralini yükselttiğine değiniliyor. Araştırmaya katılan BT ekiplerinin dörtte üçü (yüzde 75) 2020 boyunca ekiplerin moralinin yükseldiğini söylemekte. Bunda ortak amaç ve değerler eşliğinde zorluklarla birlikte yüzleşmenin etkisinin olduğu savunuluyor.

Güvenlikte yeni araçlar

Salgında yaşanan deneyimin, daha geniş BT ekipleri ve geleceğe yönelik teknoloji stratejilerinde yapay zeka gibi gelişmiş araçlar kullanma isteğini körüklediğinden bahsedilmekte. Araştırmaya göre BT ekiplerinin yüzde 83’ü 2023 yılına kadar kurum içi, yüzde 58’i de kurum dışı kaynaklı BT güvenlik personeli sayısının artmasını beklemekte. Katılımcıların büyük çoğunluğu (yüzde 89) yapay zekanın artan sayıda saldırıyla başa çıkmalarına yardımcı olacağını düşünüyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.