btbilgi

Avrupa Birliği’nin tüm vatandaşları için, konumları ne olursa olsun, internet bir hak olarak kabul edilmekte. Avrupa Komisyonu’nun ise kıta çapında internet kullanımı ile ilgili önemli bir hedefi bulunmakta. Buna göre genişbant bağlantıları her vatandaş için en üst düzeye çıkartılacak. Bu yönde çalışmalar yapan Almanya 10 Mbps’nin (saniyede 10 megabit) altında yavaş internet hızına sahip kırsal hanelere 500 Euro’luk bir destek vererek, ülke çapında yaklaşık 200 bin haneye genişbant uydu internet sunmayı planladığı bildirildi.

Konuyu ele alan Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), bu destek programının ülkemiz için de faydalı bir model olabileceğine dikkat çekmiş. Genişbant uydu internetin Türkiye’nin dijitalleşme seviyesine önemli bir katkı sunacağını ve altyapı oluşturma gerektirmediğinden tüm sürecin daha hızlı ilerleyebileceğini vurgulayan TELKODER; öğrenciler, girişimciler, KOBİ’ler ve çiftçiler için böyle bir projenin çok önemli olacağını savunmakta.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci şu görüşleri iletmekte: “Ülkemizin dijitalleşebilmesi, dijital ekonomiden payını alabilmesi için tüm vatandaşlarımızın uygun maliyetli ve yüksek hızlı internete erişimini sağlamamız gerekiyor. Bugün, eğitimden finansa kadar hayatımızda kritik bir öneme sahip internete hala ulaşamayan bölgelerimiz bulunuyor. Pandemiyle birlikte özellikle kırsal kesimlerde internet erişiminin olmadığı ve bu durumun gerek ülkemiz içinde gerekse ülkemiz dışında önemli bir dijital uçurum yarattığını gördük. Ülkemizde fiber altyapı yatırımları maliyetler, çeşitli engellemeler ve sorunlar nedeniyle yeteri kadar ilerleyemiyor. Bu açığımızı daha hızlı ve altyapı gerektirmeyen uydudan sağlanan genişbant internet hizmetiyle giderebiliriz.”

Bu konuda yapılabileceklere iki örnek sunulmuş:

Uydu yer istasyonu zorunluluğu kaldırılmalı

11 Haziran 2016 tarih ve 29739 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Haberleşme Sektörü Yetkilendirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile uydu üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilere, Haziran 2018’e kadar “kullanıcılarına ait trafiği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmuş uydu yer istasyonları üzerinden geçirme yükümlülüğü” getirildiği hatırlatılmakta. Ülkemizde uydu haberleşme hizmetlerinin gelişmesinde karşımıza en büyük engellerden bir tanesi olarak çıkan uydu yer istasyonu kurma yükümlülüğü kaldırılmalı deniliyor.

Genişbant uydu erişimi için fon

Uydudan genişbant internet hizmeti, haberleşme uyduları aracılığıyla yapılan yüksek hızlı bir internet bağlantısı sağlaması ile öne çıkmakta. Yapılan açıklamada internet bağlantısı olmayan veya altyapısı çok zayıf olan bölgelerde yaşayanlar için bunun genelde geriye kalan tek çözüm olduğu ifade edilmiş. Almanya örneğinde olduğu gibi, ülkemizde de Türksat kapasitesi kullanımı zorunlu olmadan, uydudan genişbant internet hizmeti alacak abonelere ihtiyaç duyulan desteğin verilmesi ya da evrensel hizmet fonunun bu destek için kullanılması önerilmekte.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.