btbilgi

Dünya çapında aşılama faaliyetleri yürütülse de, henüz tam anlamı ile kontrol altına alınamamış olan salgın insanları ve kurumları çeşitli şekillerde etkilemeye devam ediyor. Genelde olumsuz etkileri konuşulan salgının, küresel teknoloji ve dijitalleşme alanlarında büyük bir değişim yarattığı da bir gerçek. Uzmanlar uzaktan çalışma gibi zorunlulukların, beş senede meydana gelmesi beklenen değişimi bir senede oluşturduğuna dikkat çekmekte.

Bu konuda bir araştırma yapan Dell Technologies, salgınla birlikte şirketlerin işlerini normalden daha hızlı bir şekilde dijital ortama taşıma ihtiyacını ele almış. Türkiye’de Akademetre ile iş birliği içinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına bakılırsa, salgından önce uzaktan çalışma sistemi ile işlerini yürüten şirketlerin oranı yaklaşık olarak yüzde 31 iken, bu oran 2020 senesi sonunda yüzde 76,8’e yükselmiş durumda.

Şirketler salgın yılında karantina önlemleri yüzünden evden çalışmayı desteklemek zorunda kaldılar. Ama Dell’in araştırmasına göre bunu uygulayan her şirket yaklaşımı kalıcı şekilde benimsemeyi istemiyor. Salgın sona erdiğinde bu sisteme kalıcı olarak geçiş yapmayı düşünmeyen katılımcıların oranı yüzde 72 olarak saptanmış. Şirketlerin ofis ortamına geri dönme isteğinin altında yatan ana sebep olarak veri gizliliği ve güvenliği konusundaki endişeler (yüzde 28 oranla) gösterilmekte. Ayrıca şirket içindeki uzmanlık eksikliği de ön plana çıkan bir diğer neden.

Orta ve büyük ölçekli kurumların C seviyesindeki yöneticileri ile yapılan çalışma, her iki şirketten birinin salgın yüzünden yatırım önceliklerinin değiştiğini ortaya koymuş. Araştırmaya katılan şirketlerin COVID-19 sebebiyle öncelik verdiği teknolojik yatırımlar arasında yüzde 27, 5 oran ile veri yönetimi ve analizine dair teknolojiler birinci sırada geliyor. Onu ikinci sırada siber güvenlik ve gizlilik ile ilgili yatırımlar, üçüncü sırada çoklu bulut ortamı için yapılan yatırımlar takip etmekte. Salgın döneminde en az yatırım planı yapılan alan ise 5G altyapısı olmuş.

Şirketler salgın sayesinde en büyük teknolojik ve altyapısal sıkıntılarını da anlamış durumdalar. Katılımcıların yüzde 77’si daha hızlı ve ölçeklenebilir bir BT ortamına ihtiyaç duyduklarını belirtmiş. Yüzde 71’i ise salgın sürecinde dijital stratejilerin adaptasyonu konusunda ekipleriyle gurur duyduklarını ifade ediyorlar. Dört şirketten biri (yüzde 26) salgından sonra ayakta kalacaklarına emin. Fakat azalan iş gücü yüzünden birçok projeyle ilgilenemediklerini, bu sebeple de kârlılığın salgın öncesi seviyeye gelmesinin yıllar alacağına inanıyorlar. Yaklaşık olarak her 10 şirketten 1’i ise birkaç sene içerisinde sonra ayakta kalamamaktan endişe duyduklarını söylemiş.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.