btbilgi

Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi PageGroup, COVID-19 salgını ile birlikte gelen dijital dönüşüm dalgasında yeni yeteneklerin önemini inceleyen bir araştırma gerçekleştirmiş. Bulguları ‘Technology, Innovation & Recruitment Trends 2021’ (Şirketlerin BT ve Dijital Yetenek İhtiyaçları Araştırması) başlıklı raporda aktarılan araştırma, işletmelerin yarıdan fazlasının (yüzde 58) salgının sonucu olarak teknoloji projelerine dahil olduğunu veya hızlandırdığını gösteriyor.

Türkiye’nin de dahil olduğu birçok Avrupa ülkesinde 1.200’den fazla genel müdür, İK Yöneticisi ve CTO ile yapılan çalışmanın ülkemizle ilgili sonuçları da paylaşılmış. Verilen bilgiye göre salgın döneminde şirket çalışanlarına dijital eğitim yatırımı yapan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Diğer taraftan yüzde 68 oranı ile uzaktan çalışma koşullarına en çok uyum sağlayan ülkeler listesinde ikinci sıradayız. Türk şirketler BT ile dijital teknoloji yatırımları ile araştırmaya katılan ülkeler arasında yüzde 46 ile yine ikinci sırada.

Araştırma şirketlerdeki dijital dönüşüm hızının kuruluşun büyüklüğü ile yakından ilgili olduğunu ortaya koymuş. Salgın öncesinden başlayarak, şirketlerin teknoloji ve inovasyon alanlarına öncelik verme oranının büyük kuruluşlarda yüzde 58 ve orta ölçekli işletmelerde yüzde 44 iken, küçük işletmelerde sadece yüzde 6 olduğu saptanmış.

Dijital dönüşüm sürecinde işletmelerde en büyük yatırımlar yazılım geliştirme (yüzde 41), müşteri ilişkilerinin dijital dönüşümü (yüzde 39) ve CRM/ERP (yüzde 38) alanlarında yapılmakta. Siber güvenlik yatırımına ise büyük ölçekli şirketlerin yüzde 37’si, orta ölçekli kuruluşların yüzde 31’sı ve küçük ölçekli işletmelerin yüzde 21’i öncelik veriyor.

Raporda dijital dönüşüm ve yetenek yatırımlarının, işletmelerin salgın döneminde değişen pazar ihtiyaçlarına uyum sağlama becerisini güçlendireceği savunulmakta. Araştırma sonuçları Türkiye’de CDO (Chief Digital Officer), CTO (Chief Techology Officer), CIO (Chief Information Officer) rollerinin çok kritik öneme ve stratejik konuma yükseldiğine işaret etmekte. Ne yazık ki şirketlerin büyük kısmında teknoloji ve inovasyon alanında en stratejik rollerdeki çalışanların eksikliği farkedilmiş.  Katılımcıların yüzde 38’i kuruluşlarında BT Direktörü, yüzde 55’i Veri Analisti ve yüzde 56’sı BT İş Analisti rolünün bulunmadığını belirtmiş.

Rapora göre bu rollerin şirket kadrolarına dahil edilmesi, kuruluşların salgında yaşadıkları temel zorlukların üstesinden daha etkili bir şekilde gelmelerini sağlayabilir. İşletmelerin deneyimlediği bu temel zorluklar arasında öncelik verimliliğin azalmasında (yüzde 54). Onu yeni iş fırsatları geliştirmenin zorlaşması (yüzde 45) ve müşteri ilişkilerini yönetme konusundaki sorunlar (yüzde 29) takip ediyor. Orta ölçekli işletmelerin, uzaktan çalışma modelini uygulama konusunda küçük veya büyük işletmelerden daha yüksek bir oranda (yüzde 24) engellerle karşılaştığı da raporda aktarılmakta.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.