btbilgi

NoSQL veri tabanının kurucusu Couchbase, 2020’ye damgasını vuran COVID-19 salgınının yazılım mimarları ve dahil oldukları dijital dönüşüm projeleri üzerindeki etkisini araştırmış. ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya’da 450 yazılım mimarının katıldığı çalışmanın sonuçları, salgının başından beri yazılımcıların üzerindeki baskının ikiye katlandığına işaret etmekte.

‘Digital Transformation: Have architects risen to the COVID-19 challenge?’ (Dijital Dönüşüm: Mimarlar COVID-19’un zorluklarına uyum sağladı mı?) başlıklı araştırma raporuna bakılırsa, salgın öncesinde kendilerini “çok yüksek” ya da “yüksek” baskıda hisseden katılımcıların oranı yüzde 19 iken, günümüzde bu oran yüzde 48’e yükselmiş. Yaşanan baskıya rağmen, yazılım mimarlarının neredeyse yarısı (yüzde 48’i) salgından etkilenmeden proje teslimatlarını yapmaya devam ediyorlar.

Rapordan öne çıkartılan bazı bulgular şöyle sıralanmış:

  • Yazılım mimarlarının yüzde 86’sı dijital dönüşüm yolculuklarında doğru teknolojinin doğru yerde kullanımında COVID-19’un işlerini zorlaştırdığını söylüyor.
  • Katılımcıların yüzde 38’i projelerin teslimatı için yaptıkları planların aksadığını ifade etmekte.
  • Yüzde 61’i geçmişte alınan teknoloji kararlarının dijital dönüşüm projelerini tamamlamakta ellerini daha zorlaştırdığını gözlemlemiş.
  • Yazılım mimarları yaşadıkları sorunların ana sebebi olarak yanlış bulut altyapısı kararlarını (yüzde 48 oranla) ve yanlış veri tabanı yatırım kararlarını (yüzde 43 oranla) göstermekteler.
  • Şirketlerin sadece yüzde 13’ü projelerini planlama aşamasında kaldığını aktarmakta. 2019’da yüzde 22 olan bu oranın, salgının getirdiği zorluklara rağmen şirketlerin neredeyse hepsinin süregelen projelere bağlılığını gösterdiğine işaret etmekte denilmiş.

Araştırma eskimiş teknolojilere fazla bel bağlamanın getirdiği sorunları da ele alıyor. Örnek olarak, araştırmaya katılan kuruluşların yüzde 91’i ilişkisel veri tabanlarının dijital dönüşümü temelden değiştirme gücü olmadığını düşünse de hâlâ bu yapılara güvendiğini ifade etmiş. Katılımcıların yüzde 31’i ise var olan veri tabanı altyapılarına şiddetli bir şekilde bel bağladıklarını itiraf etmiş. İşin kötüsü, eski veri tabanlarına güvenen katılımcı kuruluşların yüzde 61’i, bu durumun yeni dijital projelerin uygulanmasında zorluk getirdiğini de belirtmekte.

Yazılım mimarları geleceğin şekillendirilmesinde oluşturulan dijital dönüşüm projelerinde bulut bilişim (yüzde 68) ve büyük veri (yüzde 59) teknolojilerinin en büyük potansiyele sahip olduğuna inanmaktalar. Raporda, giderek daha fazla online hale gelen ve merkeziyeti reddeden dünyaya ayak uydurmak için bu iki teknoloji türünün en uygunları olduğu fikrine yer verilmiş. İşletmeler bu hedefe ulaşmak için yüzde 65 oranla buluta geçişe, yüzde 63 oranla ihtiyaç halinde hedefleri değiştirme esnekliğine ve yüzde 60 oranla yeni becerilere yatırım yapmayı gerektirmeyen teknolojileri benimsemeye önem verdiklerini aktarmışlar.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.