btbilgi

Mastercard firması yeni bir araştırma ile, milyarlarca insanın şimdikinden daha sürdürülebilir tüketim davranışları gösterebileceğini kanıtlamış. Dünya çapında 24 ülkede 15 bin’den fazla yetişkin tüketici ile gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları, salgın sırasında tüketicilerin çevrecilik anlayışında belirgin bir artış olduğunu ortaya koymakta.

Dünya genelinde araştırmaya katılanların yarısından fazlası (yüzde 54), salgın öncesi döneme kıyasla karbon ayak izini azaltmanın daha önemli olduğuna inanmakta. Dünya ortalamasında yetişkinlerin yüzde 85’i, 2021’de çevre ve sürdürülebilirlik sorunlarıyla mücadele etmek için kişisel önlemler almaya istekli olduklarını belirtmiş.

Z ve Y kuşakları (yüzde 65) liderliğinde, her beş kişiden neredeyse üçü (yüzde 58), eylemlerinin çevreyi nasıl etkileyebileceği konusunda her zamankinden daha bilinçli. Bununla birlikte katılımcıların yüzde 62‘si, salgının başından bu yana işletmelerin daha sürdürülebilir ve çevre dostu şekilde davranması gerektiğini düşünüyor.

Dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler, şirketleri ve markaları daha sürdürülebilir ve çevre dostu yollarla davranmaya çağırıyor. Dünya genelinde tüketicilerin yüzde 37’si atıklarla, yüzde 35’i hava ve su kirliliği ile ve yine yüzde 35’i plastik kirliliği sorununu ön plana çıkartmış. Tüketiciler salgınla mücadelenin yanı sıra, şirketlerin bu üç konuya odaklanmalarını istiyorlar.

Türkiye’den elde edilen verilere bakılırsa, Türk tüketicilerin yüzde 86’sı salgın öncesine göre çevre konusunda daha bilinçli hale gelmiş. Türklerin yüzde 93’ü çevre ve sürdürülebilirlik sorunlarıyla mücadele etmek için kişisel önlemler alıyor. Türkiye’de sürdürülebilirlik üzerine yürütülen sosyal medya çalışmaları, toplumu bilinçlendirmede öncü bir rol oynuyor. Katılımcıların yüzde 54’ü belgeseller, yüzde 36’sı YouTube içerikleri ve yüzde 33’ü sosyal medya kanallarında çevrecilik ile ilgili kampanyalarla karşılaştığını ve pozitif anlamda etkilendiklerini ifade etmekte.

Bu bulgulardan yola çıkan Mastercard, ‘Karbon Hesaplayıcı’ adını verdiği bir çözüm geliştirerek bankalar ağı aracılığı ile mobil kullanıcılara açmış. Sürdürülebilir tüketim kavramını yaymak ve insanları bilinçlendirmek amacıyla geliştirilen hesaplayıcı, tüketicilerin harcama kategorilerinde yaptıkları satın alımlardan kaynaklanan karbon emisyonlarının anlık ekran görüntüsünü almalarına olanak sağlamakta. Yapılan hesaplamaların, bağımsız olarak doğrulanan Åland Endeksi (finansal işlemlerin çevreye etkilerini gösteren bir çözüm) tarafından desteklendiği bilgisi verilmiş. Mastercard Developers sayfasında bulunan yeni API’ler aracılığıyla kurumlar Karbon Hesaplayıcı’yı mobil uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre edebilmekteler.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.