btbilgi

Dijital dönüşüm çabaları firmalara birçok tasarruf ve verimlilik avantajları getiriyor. Benzer şekilde devler kurumları ve işlemleri de dönüşüm sürecinde. Elektronik imzadan elektronik faturaya, e-Devlet altyapısından e-Defter uygulamalarına kadar farklı yönlerde ilerleyen bu değişim devletin denetim gücünü artırdığı kadar yaptırım risklerini de çoğaltmakta.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) vergilendirme araçlarını dijital ortama taşıyan e-dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmaya devam ediyor. Zorunlu e-Fatura, e-Arşiv, e-Fatura kullanımında ciro sınırı düşürülüyor ve her geçen dönem daha çok şirket mükellef listesine katılıyor. Konuyla ilgili bilgi veren İdea Teknoloji Çözümleri firması, bunların arasından e-Defter kullanıcı sayısının 200 bin düzeyinde olduğunu aktarmış. e-Defter’in uygulama kapsamının genişlemesiyle en az 150 bin firma daha 2021 yılında e-Defter yükümlüsü olmuş durumda.

Verilen bir diğer bilgi ise, 12 Mart 2021’de açıklanan ekonomik reform paketiyle birlikte Dijital Vergi Denetimi Sistemi’nin geliştirilmesi ve vergi inceleme sürelerinin kısaltılmasının hedeflenmesi. Vergilendirmeye kaynak olan e-Defter gibi yasal belgelerin kurallara uygun biçimde düzenlenmesi ve saklanmasının önemine dikkat çekilmekte. e-Defterlerin hatalı veya eksik oluşturulması halinde, şirketlerin ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalması söz konusu.

Dijital e-Defter denetim servisi sunan İdea Teknoloji şu açıklamayı yapmış: ”e-Defter uygulamasıyla, mali kayıtlardaki eksik ya da hataların tespit edilme ve ilişkili yasal yaptırımların uygulanma olasılığı yükseldi. GİB, e-denetim uygulamalarında kendisine gönderilen e-Defterleri baz alıyor ve e-defterlerin iletilmesinden  sonra geri dönüşü doğal olarak yok. Uygulama uyumsuzlukları nedeniyle, e-Defter’de teknik sorunların oluşması, muhasebe kayıtlarıyla uyumsuz, geçersiz sayılacak bir e-Defter’in üretilmesi mümkün.”

“Bu nedenle hataların, e-Defter’i GİB’e göndermeden önce mükellef tarafından tespit edilmesi kritik önem taşıyor. Şirketler ufak bir hata nedeniyle vergi ve usulsüzlük cezalarıyla karşılaşabiliyor. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Faaliyet Raporu‘na göre 2019’da 40 bin kadar mükellefe 23 milyar Türk Lirasını aşan vergi kaybı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası kesildi. Mükellef başına kesilen ortalama ceza 500 bin TL’nin üstünde.”

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.