btbilgi

Dünya çapındaki en büyük sorunlardan biri gıda atığı. Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı tarafından hazırlanan ‘2021 BM Gıda İsrafı Endeksi Raporu’, küresel olarak her sene toplam 931 milyon ton gıda israf edildiğine dikkat çekiyor. Tüketime hazır gıda ürünlerinin yüzde 17’sinin kullanılmadan doğrudan çöpe gittiği de raporda aktarılmakta. İsrafın yüzde 61’i evlerde gerçekleşirken, dünya genelinde israf edilen gıdanın toplamı 40 tonluk 23 milyon kamyon dolusu yiyeceğe karşılık gelmekte.

Raporda Türkiye ile ilgili rakamlara da bulunuyor. Ne yazık ki ülkemiz dünya çapında en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer almakta. Türkiye’de her yıl 11,3 milyon tondan fazla gıdanın çöpe atıldığı saptanmış. Her sene kişi başına evlerde 93 kilogram, restoranlarda 28 kilogram ve satış noktalarında 16 kilogram yiyecek çöpe gitmekte.

NG Araştırma firması yeni bir çalışması sonucunda, bu üzücü istatistikleri doğrulayan bulgulara ulaşmış. Firma 22 Mart ve 1 Nisan 2021 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 15 yaş üzerindeki 2 bin 178 kişinin katılımı ile gıda atığı ve israf konusunda araştırma yapmış. Rapora göre Türk tüketicilerin yüzde 81’i gıda israfı yapıldığını doğruluyor. Katılımcıların yaklaşık üçte biri (yüzde 27 oranla) evinde gıda israfı yaptığını itiraf etmiş durumda. Bu iki bulgu bir arada sunularak, raporda insanların gıda israfı konusunda genel olarak başkalarını sorumlu tuttuğuna dair bir yaklaşım ortaya konulmuş.

Büyük miktarda gıda atığı oluşmasının arkasında, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının da sebep olduğuna işaret edilmiş. Katılımcıların beşte dördü evindeki yiyecekleri bitirmeden alışverişe çıkıyor. Her üç kişiden biri (yüzde 34 oranla) bunu sıklıkla yaptığını belirtirken, yine üçte biri de (yüzde 31) bu davranışı bazen gösterdiğini söylemiş. Alışveriş yapmak için yiyeceklerin bitmesini bekleyenler sadece yüzde 15 oranında.

Rapora göre soruna yol açan davranışlardan biri de, yemeklerde tabağımıza yiyebileceğimizden fazlasını almak. Yani gözümüzün doymaması durumu. Neyse ki burada insanlarımız alışveriş sorununa kıyasla biraz daha bilinçli. Her beş kişiden birinin tabağında bıraktığı yiyeceklerle israfa meyilli olduğu anlaşılmış. “Tabağında yiyecek bırakır mısın?” sorusuna yüzde 3 oranla “sıklıkla”, yüzde 13 oranla “bazen” ve yüzde 48 oranla “nadiren” cevabı verilmiş.

Araştırma sırasında BM raporundaki bilgiler katılımcılarla paylaşılmış. Sunulan istatistiklerden etkilenen katılımcıların yüzde 56’sı bundan böyle gıda atığı yapmamaya dikkat edeceğini ifade etmiş. Yüzde 40 kadarı ise zaten israf etmediğini ve bundan sonra da etmeyeceğini belirtmekte.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.