btbilgi

Reklamcılar Derneği (RD), Reklamverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB TR), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA) bu seneki medya yatırımları raporunu yayımladı. Kurumlar adına bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlanan ‘Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2020 Yılı Raporu’, ülkemizde salgınla birlikte bu sektörde oluşan büyümeye işaret ediyor.

Rapora bakılırsa 2020 yılında toplam medya yatırımları 13 milyar 976 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Yine bu dönemde mecra dışı reklam yatırımları ile beraber, toplam reklam ve medya yatırımlarının tutarı 17 milyar 469 milyon TL olarak saptanmış durumda. Rapordan en önemli bulgular şu şekilde özetlenmekte:

Türkiye’nin dünyada yeri

Türkiye medya yatırımları büyüklüğü açısından dolar bazında dünyanın 31’inci en büyük pazarı konumunda. Toplam hacim içinde payı ise yüzde 0,33 seviyesinde. Rapora göre Türkiye’de medya yatırımlarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki oranı, en büyük 38 pazar içindeki en düşük oranda. Ülkemizin medya yatırımlarının, GSYH’ye oranının sahip olduğu değerin yaklaşık 2,5 katlık bir büyüme potansiyeli olduğu hesaplanmış. Türkiye dijital medya yatırımları ve geleneksel yatırımlar oranı açısından ise, 38 pazar içerisinde ortalamanın üzerinde ve 12’inci sırada.

TV reklamları

Türkiye’de salgından dolayı karantinada geçirilen zamanın artması, toplam televizyon izleme sürelerinin 2020’nin ikinci çeyreğinde artışına neden olmuş. Bu sebeple televizyon yatırımları yüzde 23 artmış. Etkinin yaz aylarında azaldığı, fakat yılın son çeyreğinde karantina önlemlerinin yeniden uygulanmasıyla tekrar hissedilir seviyelere çıktığı raporlanıyor. Televizyonda süre kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 2020 yılında toplam 341 milyon 726 bin 163 saniyeye ulaşmış. 2019’un Nisan ayında 4 saat 34 dakika olan kişi bazlı ortalama TV izleme süresi, 2020’nin Nisan ayında ise yüzde 32 oranında büyüyerek 6 saat olarak gerçekleşmiş.

Dijital medya

2019 yılı ile karşılaştırıldığında 2020 yılında dijital mecralarda toplam 7 milyar 528 milyon TL’lik yatırım ve yüzde 39 büyüme saptanmış. 2020 yılında dijital medya yatırımları içerisinde arama bazlı mecraların pazar payı yüzde 38, gösterim bazlı mecraların payı yüzde 35 ve videoların ise yüzde 20 olmuş. 2020’de arama bazlı reklam yatırımları, bir önceki yıla göre yüzde 37 oranında artarak 2 milyar 849 milyon TL’ye çıkmış. 2020 yılında gösterim bazlı reklam yatırımları bir önceki yıla oranla yüzde 32 artarak 2 milyar 649 milyon TL, video bazlı yatırımlar da 2019’a göre yüzde 61’lik artışla 1 milyon 541 milyon TL olarak gerçekleşmiş.

Mobil platformlar

2020 yılında dijital medya yatırımları en çok mobil platformlarda hissedilmiş. Geçen sene mobil platformların dijital medya yatırımları içerisindeki payı yüzde 70 olmuş, bu platformlara yapılan yatırım ise 5 milyar 261 milyon TL. Mobil platformlarda arama motoru, gösterim bazlı, video ve influencer marketing reklam formatları ön plana çıkmakta.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.