btbilgi

Günümüzde siber güvenlik hiç bir kuruluş tarafından göz ardı edilemeyecek bir duruma gelmişken, bazı sektörler diğerlerine göre kendilerini savunmakta daha fazla zorluk çekiyorlar. Bunlardan biri de imalat sektörü. Siber güvenlik firması Trend Micro’nun gerçekleştirdiği bir araştırma, bu sektördeki şirketlerin yarıdan fazlasının (yüzde 61) fabrikalarını etkileyen bir siber güvenlik olayı yaşadığını ortaya koyuyor. Ayrıca bu vakaların dörtte üçü fabrikalardaki üretimi tamamen durduracak kadar ağır.

Araştırma 250 BT bölümü ve 250 operasyonel teknoloji (OT) bölümünden çalışanların katılımı ile düzenlenmiş. Bulguların aktarıldığı raporda, OT gruplarının siber güvenlik konusunda daha çok zorluk yaşadığı belirtilmekte. OT ekiplerinin karşılaştığı zorluklar arasında siber tehditleri durdurmak için belli hedeflerin konulamaması ve varlık yönetiminde görünürlük eksikliği başı çekiyor.

Raporda ortalama büyüklükte bir imalat şirketinin mutlaka bir siber güvenlik vakası yaşamış olduğu ve şirketlerin yüzde 75’inin bunun sonucu olarak üretim kesintisi yaşadığı ifade ediliyor. Kesintilerin yüzde 43’ünde (tüm imalat şirketlerinin yaklaşık yüzde 20) üretim siber saldırının ardından dört gün boyunca tamamen durmuş. Trend Micro fabrikalardaki siber güvenliğin henüz olgunlaşmadığına dikkat çekiyor. Gelecek birkaç yıl içinde fabrikaların güvenliğini gelişeceği, fakat bunu gerçekleştirmek için uygun teknolojilerin seçilmesinde sıkıntılar yaşanmakta olduğu da önemli bulgulardan.

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer ilginç bulgu, ABD merkezli şirketlerin Almanya veya Japonya kökenli şirketlere göre farklılıkları olmuş. ABD kökenli şirketler insanları, süreçleri ve teknolojileri güvence altına alma konusunda Almanya veya Japonya’dan daha az zorlukla karşılaşıyor. Bu da 1990’ların katı bilgi güvenliği yaklaşımlarının ABD’nin imalat sektöründe daha başarılı şekilde uygulanmış olmasına bağlanmış.

Bir diğer önemli konu ise, BT ve OT ekiplerinin farklı bakış açıları yüzünden yeteri kadar iş birliği yapamamaları. Katılımcılara göre ekiplerin sadece yüzde 12’si siber güvenlik için birlikte çalışmakta. Her ne kadar şirketlerin yüzde 89’u siber güvenlik için operasyonel süreçler oluştursa ve yüzde 88’i bir vaka müdahale planına sahip olsa da; verilen bilgiye göre BT ve OT ekipleri bunları ayrı ayrı uyguluyorlar. Raporda BT ve OT ekipleri arasında iş birliği bulunan şirketlerin siber güvenlik teknolojisini benimseme, segmentasyon ve varlık keşfi gibi stratejileri yürütmede daha başarılı oldukları ifade ediliyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.