btbilgi

Salgınla birlikte hayatımıza kalıcı biçimde giren uzaktan iş yapma yaklaşımları, her alanda yeni yöntemlerin uygulanmasını zorunlu kıldı. Her ne kadar teknolojik gelişmeler tüm ihtiyaç duyulan değişiklikleri mümkün kılsa da, sektörlerdeki hızlı dijital dönüşümün yasal boyutu da olması gerekiyor. 2020 yılının ilk çeyreğinden beri bu konuları inceleyen yasa yapıcılar, geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana uzaktan müşteri edinimine dair pek çok düzenleme hazırladı. Bunlardan sonuncusu ‘Uzaktan Kimlik Tespiti’ üzerine.

Uzaktan kimlik tespiti, her türlü kurumun ihtiyacı olan müşteri kimlik doğrulama sürecini internet üzerinden gerçekleştirmeyi sağlamakta. Bu yöntemde müşteri temsilcisi ile kurum müşterisinin (veya kullanıcının) fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek yok. Tüm işlem online olarak görüntülü görüşme ve iletişim kurma üzerinden tamamlanıyor.

Yeni yürürlüğe giren 5549 sayılı ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’, yükümlülük altına giren tüm kurumların müşteri edinme ve tanıma süreçlerini uzaktan gerçekleştirebilmelerinin önünü açmakta. 1 Nisan 2021 itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanan bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin tebliğ, ilgili kuruluşlarda geleneksel müşteri edinme yöntemlerini yasal bir çerçeveye oturtmakta.

Bankalar başta olmak üzere finansal kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri, faktöring şirketleri, ödeme kuruluşlarını ilgilendiren bu düzenleme sayesinde müşteri temsilcileri ve müşterilerin fiziki bir araya gelme zorunluluğu ortadan kalkmakta, böylece yasal ve ticari işlemler daha kolay hale getirilebilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Identify Türkiye firması, tebliğde özellikle müşteri temsilcilerinin eğitiminin kritikliğinin vurgulandığına dikkat çekmiş. Tebliğde müşteri temsilcilerinin uzaktan kimlik doğrulama hizmetlerini nasıl yapmaları gerektiği, tebliğe tabi kuruluşların hangi teknolojilere gerek duydukları ve bu teknolojilerin sahip olması gereken özellikler detaylıca anlatılmakta. Uzaktan kimlik tespiti sürecinde kullanılacak görüntülü görüşme yönteminde olası teknolojik, operasyonel ve benzeri risklerin dikkate alınarak yeterli seviyede güvenlik önlemlerinin alınması gerekli denilmekte.

Müşteri temsilcisinin kimlik tespiti sırasında önem vermesi gereken noktalar arasında hızlı olmak ve riskleri farkedebilmek gösterilmiş. Süreçte yaşanan aksamalar veya gecikmelerin müşteriyi kaybetmeye neden olabileceği hatırlatılıyor. Tebliğe tabi kuruluşların bu riski iyi anlamaları gerektiği ifade edilmekte.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.