btbilgi

Dijitalleşmenin hız kazanması küresel rekabet başta olmak üzere birçok alanda büyümeye yol açmakta. Ülkelerin uluslararası pazarlarda varlık gösterebilmeleri için teknoloji üretimi zorunlu hale geldi. Meydana gelen küresel ekonomi modeli de, ülkelerin nitelikli iş gücüne ve teknolojiye yatırım yapma yönündeki stratejilerine yön vermekte. Tam bu noktada dijital dönüşüm kavramı anlam kazanıyor ve en iyi bilgiyi de Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin senelerdir hazırladığı ‘Dijital Dönüşüm Endeksi’ raporundan alabiliriz.

Raporun 2020 edisyonu ülkemizin dijitalleşme konusunda geldiği noktayı ortaya koyması açısından önemli. Endekste Türkiye’nin dijital dönüşüme uyumu, dijitalleşmeyle ilgili 64 gösterge kullanılarak 5 üzerinden hesaplanmakta. Raporda endeks 2019 ve 2020 yılları için 5 üzerinden sırasıyla 2,94 ve 3,06 olarak aktarılmakta. 2019’dan 2020’ye endeks puanında yüzde 4’lük bir iyileşme gözlemlenmiş.

Buna karşın saptanan ortalama performansın, Türkiye’nin dijital dönüşüme uyumu açısından kat etmesi gereken önemli bir mesafe olduğuna işaret ediyor. Dijital Dönüşüm Endeksi raporundaki bulguları inceleyen yerli teknoloji şirketi Medianova, Türkiye’de yenilik ve yatırım ortamını bozan faktörler arasında yer alan ileri teknoloji ürünlerinin kamu tarafından tedariğine ve bilişim teknolojileri alanında üniversite-sanayi iş birliğinin yetersizliğine dikkat çekmiş.

Raporda dijitalleşme için altyapıyı yetersiz kılan en önemli üç faktör ‘elektrik üretimi’, ‘uluslararası internet bant genişliği’ ve ‘güvenli internet sunucuları’ olarak belirtiliyor. Türkiye’de 1 milyon kişiye düşen güvenli internet sunucusu sayısının 4 bin 340 olduğunu gösteren endekse bakılırsa, Türkiye bu oranla seçilmiş ülkeler ortalamasının oldukça gerisinde. Ülkemiz Güney Kore, Brezilya, Çin, Meksika ve Hindistan ile birlikte alt sıralarda yer alıyor.

Türkiye’nin performansının en düşük olduğu alanlardan başka birisini de ‘internet kullanıcısı başına uluslararası internet bant genişliği’. Bu göstergede en kötü performans 850 kb/s ile Honduras’ın elinde. En iyi performans ise 10.767.262 kb/s ile Hong Kong’a ait durumda. Türkiye’nin değeri ise 94.995 kb/s, bunun 429.665 kb/s olan dünya ortalamasının oldukça altında olduğuna işare ediliyor. Altyapı konusunda Türkiye’nin en iyi olduğu alan ise ‘mobil ağ kapsamı’.

Türkiye’nin dijitalleşme konusunda en iyi olduğu alan ‘kullanım’ olarak belirlenmiş. Dijital Dönüşüm Endeksi 2020 raporu, bireysel internet kullanımı oranında Türkiye’yi Meksika ve Brezilya’nın ardından üçüncü sırada göstermekte. Ülkemizde nüfusun yüzde 71,04’ü bireysel internet kullanıcısı. Ayrıca her 100 kişide yalnızca 16,28 sabit geniş bant internet üyeliği ile Türkiye yine seçilmiş ülkeler ortalamasının altında yer alıyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.