btbilgi

Dünya çapında geri dönüşüm çabalarını desteklemek ve gezegenimizi korumak için Ekim 2018’de kurulan Global Recycling Foundation (Küresel Geri Dönüşüm Vakfı) özel bir gün önerisinde bulunmuştu. Her yıl 18 Mart tarihinde kutlanması kararlaştırılan Global Recycling Day (Küresel Geri Dönüşüm Günü), ilk olarak 2018’de UNIDO’nun (United Nations Industrial Development Organization – Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü) desteğini almayı başardı. UNIDO ve Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) 18 Mart’ın Birleşmiş Milletler (BM) çapında kabul edilmesi için büyük bir çaba gösteriyor.

Küresel Geri Dönüşüm Günü için çalışmaların başında, BM ve dünya liderlerini hedefleyen bir kampanya var. Geri dönüşümün küresel bir endişe olarak kabul edilmesi ve resmi olarak tanınan bir gün olması çağrısında bulunan kampanyada hazırlanan dilekçe daha ilk senesinde 11 bin’in üzerinde imza toplamış. Ülkemizde bu günü gündeme ilk kez taşıyan kurum ise 2019’daki duyurusu ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D).

Dernek Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, bu yıl üçüncüsü kutlanan Küresel Geri Dönüşüm Günü için şu açıklamayı yapıyor: “Geri dönüştürülebilirlerle her yıl sera gazı emisyonlarında 700 milyon ton üzerinde, diğer deyişle havacılık kökenli sera gazı emisyonlarını dengeleyecek miktarda azaltım sağlanmakta ve bu rakamın 2030 yılında 1 milyar ton’a ulaşması öngörülmekte.”

“En iyi atık yönetimi başarıldığında, atığın çevre ve iklim değişimine etkisini azaltarak insan ve doğa sağlığı için sürdürülebilir yaşamda ilerleyebiliriz. Atık Çıkarmama, En Az Atık Oluşturma; Atığı Yeniden Kullanma; Atık Geri Dönüşümü/İleri Dönüşümü; Atıktan Malzeme/Enerji Geri Kazanımı; Atık Bertarafı öncelikleme sırasında sanayimiz için büyük bir fırsat bulunmakta.”

Derneğin verdiği bilgiye göre, geri dönüştürülebilir materyallerin işlenmesi için dünyada yaklaşık 1,6 milyon kişi istihdam edilmekte. Ayrıca halen geri dönüştürülebilirlerle dünyanın ham madde ihtiyacının yüzde kırkı karşılanabiliyor. Geri dönüşüm sektörüne her yıl 20 milyon dolar yatırım yapılırken, sektörün Küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya katkısının gelecek on yılda 400 milyar dolar değerini aşacağı tahmin edilmekte.

Kâğıt, ahşap, cam, metal, plastik, gıda, yağ, lastik, akü, otomobil, elektrikli-elektronik eşyalarımız ömrünü tamamladıklarında ve sanayide üretimle, imalatla açığa çıkan atıkların su, hava, kömür, petrol, doğal gaz ve minerallerden sonra yedinci doğal kaynak olarak görülmesi gerektiğine özellikle dikkat çekiliyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.