btbilgi

Yaklaşık bir yıl önce başlayan COVID-19 salgını tüm iş dünyasını etkiledi. İşletmeler planlarını, yöntemlerini ve yaklaşımlarını değiştirmek zorunda kaldılar. Yeni iş yapış şekillerine en çabuk sürede ayak uydurmak zorunda kalan şirketler, dijital dönüşüm süreçlerine hız verdiler. Bu durum kurumsal BT profesyonelleri için fazladan iş anlamına gelmekteydi. Şimdi bunun sonucunu görmeye başlıyoruz.

AppDynamics’in bir araştırmasına göre, BT ekipleri salgın öncesine göre daha fazla karmaşıklık ve daha fazla stresle karşı karşıya. Araştırma 2020’nin Aralık ve Ocak ayları boyunca, dünya çapında cirosu en az 500 milyon dolar olan işletmelerde çalışan 1.050 BT uzmanı ile gerçekleştirilmiş. Sonuçları sunan raporda, katılımcıların yüzde 75’i salgının olumsuz etkilerine karşı verilen savaşın şimdiye kadar deneyimlediklerinden daha fazla karmaşıklık yarattığını aktarmakta. Yüzde 83 kadarı ise kendi işlerinin 2020 boyunca daha karmaşık hale geldiğini söylüyor.

Geçen sene sonuçları açıklanan bir başka AppDynamics araştırmasında, BT profesyonelleri büyük ölçüden (yüzde 95 oranla) işletmelerinin salgın sırasında teknoloji önceliklerini değiştirdiğini belirtmiş. Yüzde 71’i ise, salgın olmasaydı ancak aylar veya yıllar içinde tamamlanması beklenen bazı dijital dönüşüm projelerinin haftalar içinde tamamlandığını belirtiyor.

Raporlara bakılırsa 2020’deki dijital dönüşüm projeleri, önceki yıllara göre 3 kat daha hızlı uygulanmakta. Teknoloji uzmanlarının yüzde 88’i, 2021’de karşılaşmayı bekledikleri en büyük zorluğun dijital dönüşüm projelerini mümkün olduğu kadar hızlı şekilde gerçekleştirme ihtiyacı olacağını düşünüyor. Raporda değişimi hızlandırmak için işletmelerin bulut bilişime yöneldiği, fakat bunun işleri daha da karıştırdığı ifade edilmiş. BT uzmanlarının hem hem şirket içi hem de şirket dışı önemli öğelerle birden başetmek zorunda kalmasına dikkat çekiliyor.

BT profesyonelleri tüm bu bozulan planlardan ve hızlı iş temposundan olumsuz etkilenmekte. Katılımcıların yüzde 89’u işyerinde kendilerini büyük bir baskı altında hissettiklerini söylemiş. Yüzde 84’ü işten ayrılmakta güçlük çektiğini itiraf ederken, yüzde 81’i ise işle ilgili artan hayal kırıklığı hissettiğini aktarmakta. Profesyonellerin yüzde 63’ü, geçtiğimiz yıl boyunca meslektaşları ile artan çatışma seviyeleri yaşadıklarını da açıklamış.

İşin kötü tarafı, görüşülen BT profesyonellerinin büyük kısmı (yüzde 79 oranla), aldıkları teknoloji kararlarının işletmelerinin performansını doğrudan etkilediğini belirtiyor. Buna karşın üçte ikisi (yüzde 66) bu kararların kurumsal sonuçlarını ölçmek için gerekli araçlara sahip olmadığını da iletmiş.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.