btbilgi

Modern dünyada ebeveynliğin ne kadar zor bir şey olduğunu, şimdiye kadar yapılan çeşitli incelemeler sonucunda anlamış durumdayız. Anne babaların çocuklarını artık internetten, bilgisayardan veya akıllı cihazlardan koparması mümkün gözükmemekle birlikte; araştırmalara göre sanal dünyada yaşananlar hakkında yeterli bilgileri de yok. Bu noktada bahsedilmesi gereken en önemli şeylerden biri siber zorbalık ve ebeveynlerin buna ne kadar hazırlıksız olduğu.

İnternet ortamlarının en ciddi problemlerinden biri olan siber zorbalık hem yetişkinleri hem de çocukları ve gençleri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bireylerde stres, depresyon ve sosyal izolasyonu tetikleme riskleri taşıyan siber zorbalığın birçok çeşidi bulunmakta. Günümüz dünyasında ebeveynlik hakkında bir araştırma yapan Kaspersky firması, bulgularını ‘Responsible Digital Parenting’ (Sorumlu Dijital Ebeveynlik) raporunda bir araya getirmiş.

Raporun ülkemiz ile ilgili kısmına bakılırsa, Türkiye’deki her beş çocuktan biri (yüzde 20) siber zorbalıkla karşılaşmakta, bu durumdan etkilenen birilerine şahit olmakta veya bizzat kendisi zorbalık yapmakta. Türk ebeveynlerin yarıdan fazlası (yüzde 57), çocuklarıyla ilgili endişeler söz konusu olduğunda siber zorbalığın en büyük endişe kaynağı olduğunu dile getiriyor. Her ne kadar böyle deseler bile, ebeveynlerin bunu engellemek için yeterli bilgiye sahip olmadıkları veya bu konuyu yeterince önemsemediklerini düşündüren veriler var.

Raporda Türkiye’deki ebeveynlerin yüzde 31’inin çocuklarıyla internet etiğini tartışmadığı, dörtte birinin ise internetteki güvenlik kurallarını çocukları ile konuşmadığı ortaya çıkartılmış. Konuyla ilgili bilgi veren Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Başkanı Andrey Sidenko şunları aktarmakta: “İnternette ebeveynler için her zaman belirli bir tehdit ortamı var. Ancak her çocuk ailesine siber zorbalıktan bahsetmediği için bu tehdit genellikle görünmez kalıyor. Anketimize göre, ebeveynlerin yüzde 23’ü internette bir şeyin çocuklarını tehdit ettiğini düşünürken, yüzde 18’i bunu ne olduğuna cevap vermekte zorlanıyor ve konu hakkında yeterince iletişim kuramıyor. Bunlar oldukça rahatsız edici rakamlar.”

İnternet üzerinde, sosyal medya platformlarında veya mesajlaşma servislerinde sıkça yaşanan siber zorbalık, halihazırda çocukların ve gençlerin üzerinde olumsuz etkilere sebep oluyor. Rapora göre siber zorbalık çocukların okuldaki performansı üzerinde olumsuz etki (yüzde 45), sürekli stres (yüzde 29), sosyal aktivitede azalma veya sosyal izolasyon (yüzde 28), depresyon (yüzde 26), özgüvende azalma (yüzde 26) veya uykusuzluk (yüzde 24) gibi sorunlara yol açabilmekte.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.