btbilgi

2020 yılı itibarı ile, çok uzun sürede yayılacağı zannedilen uzaktan çalışma yöntemi birdenbire hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Her ne kadar karantina zorunluluklarından dolayı bu durum gelişmiş olsa da, evlerinden çalışanlar bu yaklaşının avantajlarını gördükçe artık bırakmak istemiyorlar. Ne yazık ki tüm artılarına rağmen uzaktan çalışmanın olumsuz yanları da göz ardı edilmemeli. Bir araştırma raporu, bu geçiş sürecinde en önemli konulardan birinin veri gizliliği olduğunu ortaya koyuyor.

Bu rapor ‘2021 Data Privacy Benchmark Study’ (2021 Veri Gizliliği Karşılaştırma Çalışması) başlığı ile yayımlandı. Cisco’nun gerçekleştirdiği araştırmada 25 ülkeden güvenlik ve gizlilik alanında çalışan 4 bin 400 profesyonelin görüşlerine başvurulmuş. Katılımcılara veri gizliliği düzenlemelerine dair fikirleri ve yaklaşımları sorulmuş. Sonuçlara bakılırsa, kişisel bilgilerin nasıl kullanıldığı konusundaki kaygılar her kesimde artıyor.

Araştırmaya göre, salgın döneminde veri gizliliğinin önem kazanması sonucunda işletmelerin bu yöndeki yatırımları hızla büyümekte. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Rusya (EMEAR) bölgesindeki kuruluşların bütçeleri 2,2 milyon dolara ulaşmış durumda. EMEAR bölgesindeki kuruluşların yüzde 71’i, gizlilik yatırımlarının “inovasyonu mümkün kılma” konusunda önemli faydalar sağladığını ifade etmiş. Katılımcıların büyük çoğunluğu (yüzde 88 oranla) kişisel bilgileri gerektiği gibi doğrulamak için uygun bir tedarikçi veya şirket seçmede harici gizlilik sertifikalarının önemli bir etken olduğunu ifade ederken, gizlilik düzenlemelerinin genelde olumlu karşılandığı gözlemlenmekte.

Rapordan ön plana çıkartılan bulgular şöyle listelenmiş:

  • Şirketlerin yüzde 60’ı uzaktan çalışmaya geçişe yönelik gizlilik ve güvenlik gereksinimlerine hazır olmadıklarını ifade ediyor.
  • Şirketlerin yüzde 93’ü bu sorunlarla başa çıkmak için gizlilik ekiplerinden destek alıyor.
  • Tüketicilerin yüzde 87’si uzaktan çalışmak, iletişime geçmek ve bağlanmak için ihtiyaç duydukları gizlilik korumalarına ilişkin kaygılarını dile getiriyor.
  • Şirketlerin yüzde 90’ı artık gizlilik ölçümlerini üst düzey yöneticilere ve yönetim kurullarına raporluyor.
  • 140’tan fazla hukuki yetki bölgesinde gizlilik konusunda torba yasalar düzenlenirken, katılımcıların yaklaşık yüzde 80’ine göre bu yasaların olumlu bir etkisi var.
  • Çoğu kişi işyeri güvenliği ve salgın müdahalesi için sağlık bilgilerini paylaşmakta sorun görmese de, bilgilerinin araştırma gibi diğer kullanım alanlarında kullanılmasından rahatsız.
  • Araştırmaya katılanların yüzde 57’si işverenlerin kişisel bilgileri işyerini güvenli hale getirmek için kullanmasını desteklerken; konum takibi, görüşülen kişilerin takibi, enfekte kişilerin bilgilerinin açıklanması ve kişisel bilgilerin araştırma amaçlı kullanılmasına katılımcıların yarısından azı destek verdi.
  • Gizlilik yatırımları cazibesini korurken, şirketlerin yüzde 75’i gizlilik kayıplarını azaltma, çeviklik ve inovasyonu artırma, operasyonel verimliliği iyileştirme, müşteri sadakati ve güvenini yükseltmede kayda değer bir fayda olduğunu düşünüyor.
  • Şirketlerin üçte birinden fazlası, yatırımlarının en az iki katı kadar fayda elde ediyor.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.