btbilgi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP), Oxford Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiği ‘Peoples’ Climate Vote’ isimli kamuoyu araştırması tamamlandı. İklim değişikliği hakkında dünyanın gelmiş geçmiş en büyük incelemesi olduğu bilgisi verilen araştırmanın sonuçları dikkat çekiyor. Dünya nüfusunun yarıdan fazlasını oluşturan 50 ülkeden 1,2 milyon kişiyi kapsayan ankete, iklim değişikliği bakımından temel faydalanıcılardan biri olan ancak olağan seçimlerde henüz oy kullanma hakkı bulunmayan 18 yaşın altında yarım milyonu aşkın genç de katılmış.

Ankette öncelikle katılımcılara iklim değişikliğinin küresel bir acil durum olup olmadığı sorulmuş. Bunun dışında ekonomi, enerji, ulaşım, gıda ve tarım, doğa ve insanların korunması olmak üzere altı eylem alanında 18 temel iklim politikasını destekleyip desteklemedikleri de incelenmiş. Sonuçlara bakılırsa, dünya vatandaşlarının yüzde 64’ü, devam eden COVID-19 küresel salgını koşullarına rağmen iklim değişikliğinin küresel acil durum oluşturduğuna inanmakta.

Dünya vatandaşları acil iklim değişikliği eylemi istiyor

Araştırmaya katılan ülkeler arasında enerji sektöründe en yüksek emisyona sahip on ülkenin sekizinde, katılımcıların çoğunluğu daha fazla yenilenebilir enerjiyi desteklemekte. Arazi kullanım değişiminden kaynaklanan en yüksek emisyonlara sahip olan ve politika tercihleri hakkında yeterli bilgi bulunan beş ülkeden dördünde ise, ormanlar ve arazilerin korunması çoğunluk tarafından destekleniyor. Kentsel nüfus oranı en yüksek on ülkeden dokuzu ise temiz elektrikli araba ve otobüs veya bisikletlerin daha fazla kullanılmasını istiyor.

Raporda, ankette sorulan iklim politikalarının da geniş ölçüde desteklendiği ortaya konulmuş. Ormanların ve arazilerin korunması politikaları halkın yüzde 54 desteğini alırken; daha fazla güneş, rüzgar ve yenilenebilir enerji kullanılması yüzde 53, iklim dostu tarım yöntemlerinin benimsenmesi yüzde 52 ve yeşil işletmelere daha çok yatırım yapılması yüzde 50 oranında talep edilmekte.

Sonuçlar bireylerin eğitim düzeyi ile iklim eylemine gösterdiği istek arasında doğrudan bağlantı olduğuna işaret ediyor denilmiş. Üniversite veya yüksekokulda okumuş olanların iklim aciliyetinin kabulü konusunda çok daha bilinçli oldukları görülmüş. Bu kesimin hangi ülkede olduğu pek farketmiyor. Oranlar Butan (yüzde 82) ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (yüzde 82) gibi yoksul ülkelerde de, Fransa (yüzde 87) ve Japonya (yüzde 82) gibi gelişmiş ülkelerde de aynı seviyelerde.

Katılımcıların yaşları açısından bakıldığında ise, daha genç olanlar (18 yaş altı) iklim değişikliğinin aciliyeti konusunda daha yaşlı olanlardan daha endişeli durumda. Buna karşın raporda tüm yaş gruplarında endişenin yüksek oranlarda olduğu bilgisi verilmiş. 18-35 yaş grubunun yüzde 65’i; 36-59 yaş grubunun yüzde 66’sı; 60 ve üzeri grubun yüzde 58’si iklimin acil durum olduğunu aktarmakta.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.