btbilgi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) dün dünyada yükselen kişisel veri koruma düzenlemelerinin ülkemizdeki yansıması. Bu kanun vatandaşların kişisel bilgilerini toplayan firmaların bunları belli şekillerde tutmasını, korumasını ve işlemesini zorunlu kılıyor. Kanunda belirtilen şekillerde işlem yapmayan firmalar ise ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyorlar.

KVKK sadece firmaları belli düzenlemelere zorlamakla kalmıyor, aynı zaman verisi toplanan kişilere de haklar tanıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Global Bilişim Derneği (BİDER), kişisel verilerin korunması konusundaki farkındalığın daha da geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen kurumlardan. BİDER Kurucu Üyesi ve Vatansever Bilişim Direktörü Sema Vatansever, KVKK’da vatandaş haklarının şu şekilde ifade edildiğini aktarıyor:

“Verisi işlenen herkes ilgili kamu kurumunun ya da özel sektör firmasının veri sorumlusuna başvurarak, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme haklarına sahip. 30 günün sonunda cevap alamazsa Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na sikayet.kvkk.gov.tr adresinden şikâyet edebiliyor, böylece inceleme süreci başlıyor. Kuruma ait olan KVKK Bilgi Danışma Hattı ALO 198’den de görüş alınabilir, ihbarlarda bulunulabilir.”

Kanun çerçevesinde vatandaşlar kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilinmesi, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesi, kişisel verilerin silinmesinin veya yok edilmesinin talep edilmesi gibi haklara sahip.

Kanuna göre bir vatandaş bunlarla ilgili bir işlem başlatmak istiyorsa, öncelikle şirketin veri sorumlusuna yazılı olarak başvuru yapması zorunlu durumda. Veri sorumlusu da başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde sonuçlandırmak zorunda. Veri sorumlusu buna göre talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir denilmekte. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde, veri sorumlusunca gereği en hızlı şekilde yapılmalı.

Vatansever, KVKK’nın getirdiği yaptırımlarla yüzleşmek durumunda kalan şirketlerin son pişmanlığının fayda etmediğini ifade ediyor: “Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun şirketler karşısında verinin işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına kadar çok geniş yetkileri var. Şirketlerin sürecin mağduru olmaması için ilgili kişilerden gelen talepleri hızlı ve doğru biçimde cevaplaması gerekiyor.”

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.