btbilgi

2020 yılına damgasını vuran salgın, dünya çapında tüm işletmelerin ve çalışanların işe bakış açısını değiştirmiş durumda. Her ne kadar hastalığın 2021’de bitmesi mümkünse bile, çalışma hayatı içinde deneyimlenmiş büyük değişimin geriye döndürülmesi mümkün olmayacak. Yakın gelecekte iş gücünde kalıcı bir hale gelecek değişim noktalarını anlamak için, Citrix firması bir araştırma gerçekleştirmiş.

Censuswide tarafından yürütülen ‘Talent Accelerator’ araştırması, ABD merkezli köklü kuruluşlarda ve orta ölçekli işletmelerde çalışan 2 bin bilgi çalışanı ve 500 insan kaynakları direktörünün fikirlerine yer vermekte. Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarının başında çalışma hayatı, çalışma yeri ve çalışma sati konularındaki tamamen değişen fikirler gelmekte:

  • Katılımcıların yüzde 88’i yeni bir pozisyon ararken çalışma saati ve yeri açısından tam esneklik sağlayan bir işin peşine düşeceklerini söylüyor.
  • Yüzde 76’sı çalışanların iş yerinin yakınlığından çok hayat tarzına öncelik verme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu, maaştaki düşüşün bunu etkilemeyeceğini düşünüyor.
  • Çalışanların yüzde 83’ü ve insan kaynakları direktörlerinin yüzde 69’u, çalışanların çoğunlukla uzaktan çalışma fırsatlarının olması durumunda, şehrin dışına ve kentin diğer yerlerine taşınma ihtimallerinin yüksek olduğuna inanmakta.
  • Katılımcıların 78’i ve insan kaynakları direktörlerinin yüzde 67’si, kuruluşların coğrafi olarak farklı bölgelere dağıtılmasının gelecek 12 ay içinde banliyölerde ve kırsal alanlarda yeni iş merkezlerin oluşturulmasına yol açacağını tahmin etmekte.
  • Çalışanların çoğunluğu esnek çalışma modellerinin gelecek yıl içinde standart hale geleceği görüşünde.
  • Çalışanların yüzde 83’ü şirketlerin, küresel çaptaki nitelikli yetenek kıtlığına yanıt olarak, yaşadıkları yere bakmaksızın uygun adaylara ulaşabilmek için esnek çalışma modellerinden yararlanacağını tahmin ediyor. Fakat bunu düşünen insan kaynakları direktörlerinin oranı yalnız yüzde 66.

Diğer önemli bir konu ise, salgın boyunca yaşanan uzaktan çalışmanın getirdiği hızlı teknolojik yeniden yapılanmanın rolü:

  • Çalışanların yüzde 89’u teknolojinin çalışanları kuruluşları içerisinde daha üretken hale getirdiğine inanıyor.
  • Katılımcıların yüzde 86’sı ve insan kaynakları direktörlerinin yüzde 69’u, kuruluşlarındaki iş liderlerinin etkin olarak işbirliği etmek ve yenilik gerçekleştirmek için teknoloji kullandıklarını bildirmiş.
  • Çalışanların ve insan kaynakları direktörlerinin ortalama olarak üçte ikisi, uzaktan çalıştıklarında bağlı oldukları müdürle, CEO’yla, üst yönetim ekibiyle ya da çalışma arkadaşlarıyla, ofiste çalıştıkları duruma oranla daha bağlantılı hissettiklerini açıklamış.
  • Çalışanların yüzde 73’ü ve insan kaynakları direktörlerinin yüzde 72’si, gelecekte teknoloji kullanımındaki artışın hiyerarşiyi ortadan kaldıracağını ve kariyerlerini geliştirebilecek iş liderleri ve üst düzey yönetim ekipleriyle daha açık bir iletişimle sonuçlanacağına inanıyor.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.