btbilgi

Kısa bir süre önce kurulan Bilgi Teknolojileri Derneği (BiTekDer), bilişim sektörüne yönelik çalışmalarına hızla devam ediyor. Derneğin ilk hedef olarak sektör sorunlarını tespit etmeyi seçtiği bilgisi verilmekte. Bu amaçla düzenlenen araştırmanın sonuçları, Bilişim Zirvesi’20 kapsamında düzenlenen “BiTekDer Yönetim Kurulu Üyeleri ile Sürdürülebilir Dijitalleşme” panelinde açıklanmış. Araştırmaya göre bilişim sektörü için en önemli sorunlar nitelikli personel eksikliği, BT departmanlarının deneyimlediği problemler, çalışma koşullarının zorluğu, bütçe kısıtlaması ve eğitim eksikliği gibi alanlarda.

Araştırmaya katılanların bilişim sektörü ve çalışanlarının sorunları hakkında verdiği bilgiler analiz edilince, ortaya toplamda irili ufaklı 271 adet sektör sorunu çıkartılabilmiş. Bu sorunların en fazla tekrarlayanları 10 adet ana grup altında toplanmış. Ayrıca her ana başlığın altında en az 5’er alt başlık da belirlenmiş. Dernek bu sorunlarla ilgili çalışma grupları oluşturarak, sektör çapında geliştirilmesi gereken noktaların üzerine gidilmesi için uğraşacağını söylüyor.

Raporda ön plana çıkan sorunlar şu şekilde özetlenmiş:

  • Verilen yanıtlara bakıldığında, en yüksek oranda belirtilen sorun yüzde 14.4 ile nitelikli personel eksikliği olmuş.
  • Yüzde 7,4 lük bir oran ile önemli konulardan bir diğeri, BT departmanlarının yaşadıkları problemler olarak belirtilmekte. Bu konunun altında belirsiz iş tanımları, hala destek birimi olarak görülmek, vizyon eksikliği ve fonksiyonlarının anlaşılmaması gibi alt başlıklar olduğu aktarılıyor.
  • Dijitalleşme ve sürdürülebilir kılınması konusunda çok önemli bir rol oynayan bütçe sorunları, yüzde 7’lik bir orana sahip.
  • Katılımcıların yüzde 6,6 ise eğitim eksikliklerinin önemli bir sorun olduğunu düşünüyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, alt başlıklardaki diğer önemli bulunan sorunlar ise şöyle sıralanıyor:

  • Millileşme hareketindeki eksiklikler.
  • Olumsuz çalışma koşulları. (Düşük ücret skalası, çalışanların yaptıkları işlere göre yıpranma paylarının olmaması, iş sınıfı derecelendirmesinin olmaması, çalışma saatleri vb. haklarının savunulması, esnek çalışma olmaması, yoğun çalışma saatleri ve ücretle takdir edilmemesi)
  • İşbirliği ve paylaşım platformu eksikliği.
  • Dijital dönüşümde karşılaşılan problemler.
  • Yetkilendirilmiş kurum eksikliği.
  • Regülasyonlardaki zorluklar.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.