btbilgi

Küresel muhasebe ve finans meslek kuruluşu ACCA (Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği), küresel olarak 1,150’den fazla üst düzey muhasebe ve finans profesyoneli ile yaklaşık 200 CEO’nun katıldığı bir araştırma gerçekleştirmiş. Kurumlarda CFO (Chief Financial Officer) konumundaki üst düzey yöneticileri konu alan araştırma, COVID-19 salgını sonrasında CFO’ların rolünün değişmekte olduğunu ele alıyor.

Araştırma iş dünyasında CFO rolünün değişim ve dönüşümünü, CFO’ların üstlenmeleri beklenen yeni sorumlulukları, bu sorumlulukların üstesinden gelebilmek için CFO’ların sahip olmaları gereken yetkinlikler ile bu yetkinliklerin nasıl geliştirilebileceği konularına yoğunlaşıyor. Toplanan verilerin analizi sonucunda, ‘The CFO of the Future’ (Geleceğin CFO’su) başlıklı bir rapor yayımlanmış.

Rapora göre küresel çapta tüm katılımcıların yüzde 72’si ve Türkiye’deki katılımcıların yüzde 78’i, kısa dönemde kurumlarında CFO’ların rolünün öneminin artmasını beklemekte. CEO’ların yüzde 82’si ise CFO’ların rolünün öneminin artacağını öngörmüş.

COVID-19 salgını yüzünden tüm işletmelerin altüst olduğu bu dönemde katılımcıların yüzde 79’u ve Türkiye’deki katılımcıların yüzde 69’u salgının CFO rolünü çeşitli ölçülerde değiştirdiğine inanıyorlar. CEO’ların yüzde 25’i, “Salgın CFO’ların rolünü tamamen değiştirdi” derken, yüzde 29’u ise “Önemli ölçüde değiştirdi” cevabını vermiş.

Araştırmada geleceğin CFO’larının sahip olması gereken mesleki ve akademik ünvanlar da konu edilmiş. Buna göre katılımcıların yüzde 54’ü önümüzdeki dönemde, bulundukları sektörde CFO pozisyonu için muhasebe ve finans profesyonellerinin mesleki bir ruhsata ve/veya muhasebe ve finans alanında lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmalarının zorunlu olacağını düşünüyor. Türkiye’de kısa vadede CFO’lar için muhasebe ve finans alanındaki mesleki bir ruhsatın ve/veya lisans ya da yüksek lisans derecesinin zorunlu olacağını savunan katılımcıların oranı sadece yüzde 15.

Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, günümüzde CFO’ları strateji oluştururken zorlandıkları alanları risk yönetimi, dönüşen teknolojiler, yetkin eleman açığı, bütçe ve tahminlerin iş kararlarında yetersiz kalması şeklinde özetlemiş. CFO’nun görevlerinin yalnızca finansal alanları değil; strateji ve dönüşüm gibi alanları da kapsayacak şekilde genişlemekte olduğu belirtilmiş. Bu durumun da CFO’ları CEO’ların en büyük yardımcısı haline getirmekte olduğu savunulmakta.

ACCA üyesi yöneticilerden raporla ilgili görüşleri de alınmış. Genel olarak CFO’ların kendilerini geliştirmelerinin ve yeni teknolojilere uyum sağlamalarının gerekliliğine değiniliyor. Ayrıca CFO’luk konumuna gelindiğinde bordroyu, tedarik zincirini, satın almayı bilmenin; saha ile kuvvetli bir bağlantıya sahip olmanın önemi de aktarılmış.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.