btbilgi

Siber güvenlik alanındaki yeniliklere ayak uydurmak şu anda işletmelerin en büyük dertlerinden biri. Giderek artan ve karmaşıklaşan siber saldırılar, güvenlik çözümlerinin çeşitliliği ile karmaşıklaşan kurumsal altyapı sorunları işletmelerin başını ağrıtmaya devam ediyor. Daha da kötüsü, siber güvenlik yorgunluğu denilen durumun oluşmasına sebep oluyor.

İşletmelerde CISO konumundaki güvenlik yöneticileri ile ilgili bir araştırma yapan Cisso firması, günümüz kurumsal ortamındaki güvenliğin ne kadar zor oluşturulduğuna dair ipuçları vermekte. Bu sene altıncı kez yapılan araştırmanın sonucunda yayımlanan ‘CISO Benchmark Report 2020’ (CISO Değerlendirme Raporu), kurumsal altyapı karmaşıklığına dikkat çekmekte.

Rapora göre çoğu işletme güvenlik alanında birden fazla tedarikçinin çözümlerinden oluşan bir ortamda çalışmanın zor olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yaklaşık üçte biri yüzde 28 oranla) bunu “çok zor” olarak nitelendirmekte. Katılımcıların yalnızca yüzde 17’si ise çok tedarikçili bir ortamda çalışmanın kolay olduğunu söylemiş, bu oranın 2017’de yüzde 26 düzeyinde olduğu bilgisi veriliyor.

İşletmelerin çoğunluğunun (yüzde 86 oranla ) 20’ye kadar farklı güvenlik teknolojisi kullandığı saptanmış. Yüzde 13’ü kullandıkları güvenlik teknolojisi sayısının 20’den fazla, yüzde 4’ü ise 50 veya daha fazla olduğunu açıklamakta. Raporda birbirinden farklı bu kadar çok üreticinin çözümlerini yönetmenin BT departmanı için zaman ve kaynak yükü yaratma dışında, siber güvenlik korumasının etkinliğini de azaltabileceğine değinilmekte.

Aşırı karmaşık bir BT ortamının “siber güvenlik yorgunluğu” adı verilen duruma yol açtığı raporda aktarılmış. Katılımcıların yüzde 44’ü, ‘kötü amaçlı unsurlara karşı sistemi proaktif bir biçimde savunmanın bırakılması’ olarak tanımlanan siber güvenlik yorgunluğundan şikayetçi durumda. Bu kişilerin yüzde 96’sı da yaşadıkları tükenmişliğin nedenlerinden biri olarak, çok sayıda tedarikçinin çözümlerinin bir arada uygulandığı bir ortamı yönetmek olmasını veriyor.

Karmaşık bir çalışma ortamının BT ekibinde yarattığı bitkinliği de konu eden raporda, günde 100 bin’den fazla güvenlik uyarısı aldığını ifade eden katılımcıların sayısının 2017 yılındaki yüzde 11’den 2020 yılında yüzde 17’ye yükseldiği bilgisi veriliyor. Katılımcıların sadece üçte biri (yüzde 36 oranla) günde 5 bin’den az uyarı aldığını ifade etmiş. Siber güvenlik yorgunluğu durumundan şikayetçi olan katılımcıların yüzde 93’ünün günde 5 bin’den fazla uyarı aldığını ifade etmesi, yüksek uyarı sayısının siber güvenlik yorgunluğunda önemli bir etken olduğuna işaret etmekte denilmiş.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.