btbilgi

İşletmelerin insan kaynakları (İK) bölümleri şimdiye kadar teknolojiyi farklı şekillerde kullanmaktaydı. Geleneksel ve yenilikçi çözümlerin birlikte değerlendirildiği bu alan, görüldüğü kadarı ile küresel bir salgına karşı o kadar da hazır değilmiş. COVID-19’un iş dünyasına olan etkileri, işletmelerin zor durumlarda aynı anda hem ekonomik hem teknolojik hem de insanı yaklaşımları beraber yürütmesinin zorunluluğunu ortaya koymuş durumda. Şirketler ayakta kalmak için iş sürekliliğini ve yeni ortama uyum süreçlerini hızlı bir şekilde yeniden yapılandırmak zorunda kaldı.

İş dünyasındaki değişimi ele alan yeni bir Citrix raporu, salgınla gelen küresel ekonomik ortamın pek çok işletmenin gelişimini önemli ölçüde hızlandırdığını savunuyor. Özellikle şimdiye kadar birçok firma için büyük ölçüde teorikte kalan uzaktan çalışma uygulamaları acilen benimsendi. Fakat sıkıntılar bir yandan da, yenilikçi şirketler için zorlu bir dönemde büyümek ve gelişmek için yeni fikirlere açık olma anlamına gelmekte.

Citrix’e göre işletmeler artan operasyonel verimlilik, iş çevikliği ve çalışan refahı arasındaki dengeye daha fazla vurgu yapmak durumunda kalacak. Eski kalıpların yıkılmaya başlaması, yerine yeni ve daha faydalı süreçlerin gelmesi demek. Rapora göre bunun yollarından biri insan kaynakları ve BT bölümlerinin daha yüksek düzeyde iş birliği yapması.

Küresel iş çözümü şirketi ‘8 × 8’in bir araştırmasından bulgular, Birleşik Krallık’taki işletmelerin yüzde 25’inin bu yılın başında hiçbir kriz planı olmadığını ifade ediyor. Ayrıca işletmelerin yüzde 41’inin resmi bir uzaktan çalışma politikasına sahip olmadığını da açıklanmış. Buna karşın salgın bu düzene hızlı şekilde geçilmesini zorunlu kıldı. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi’ne (ONS) bakılırsa, 2019’da iş gücünün sadece yüzde 5’i (yaklaşık 1,7 milyon kişi) çoğunlukla evden çalışıyormuş. 2020’nin Nisan ayı sonunda yapılan bir ONS araştırmasında, katılımcıların yaklaşık yarısı (yüzde 45 oranla) evden çalıştıklarını bildirmiş.

Citrix uzaktan çalışan kişilerin sayısındaki bu çok büyük artışın, hem çalışanlar hem de işletmeler için getirdiği zorluklardan bahsetmiş. İş sürekliliğini desteklemek ve ağırlıklı olarak uzaktan bir iş gücüyle çalışmak demek, çalışanların refahını yönetmek için BT ve İK arasında stratejik planlamanın gerekli olduğu anlamına geliyor denilmekte. İK ile BT arasında her zamankinden daha yüksek düzeyde iş birliği sayesinde; küresel krizin mevcut zorluklarının aşılması, salgının sebep olduğu ekonomik etkiden kısa sürede kurtulmak ve farklı bir çalışma düşüncesinin yönlendirdiği yeni bir dünyada çökmektense gelişmek mümkün olabilir fikri ön plana çıkartılmış.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.