btbilgi

Şu anda birçok araştırma firması dijital dönüşümün COVID-19 yüzünden yaşadığı yön değişimini inceliyor. İşletmelerin içinde bulunduğu radikal plan değişiklikleri, teknoloji yatırımlarını etkilemesi açısından önemli bulunmakta. Bu alandaki gelişmeleri saptamaya çalışan KPMG, HFS Research iş birliği ile bir araştırma gerçekleştirmiş. Küresel şirketlerden 900 teknoloji liderinin katıldığı araştırmanın sonuçları ‘Enterprise Reboot’ başlıklı raporda ele alınıyor.

Forbes’un Global 2000 listesinde yer alan şirketlerin teknoloji yaklaşımlarından yola çıkan araştırma, yatırımların salgın öncesi ve sonrası durumlarını incelemiş. Katılımcıların ortak fikri salgının etkilerini atlatmak ve geleceğin temellerini yeniden hazırlamak için otomasyon, bulut, analitik, yapay zeka, 5G ve blokzinciri gibi yeni teknolojilerin büyük önem taşıdığı.

Enterprise Reboot raporunda, teknoloji yöneticilerinin yüzde 57’sinin kuruluşlarının stratejik önceliklerinin önemli ölçüde değişerek gelişen teknolojilere yöneldiğini söylediği aktarılmış. Katılımcıların yarıdan fazlası (yüzde 59 oranla) salgının kurumsal dijital dönüşümü hızlandırdığını düşünüyor. Buna rağmen yeni teknolojilere yapılan yatırımlar beklendiği hızla gelişmiyor. Yöneticilerin yalnızca yüzde 13’ü COVID-19 etkisiyle yeni teknolojilere yatırımı önemli ölçüde artırdıklarını söylemekte. Fakat büyük çoğunluğu da önümüzdeki 12 ay boyunca şirketlerinin teknoloji harcamalarının bir şekilde artmasını öngörmüş.

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 80’inden fazlası yeni teknolojilere yatırım yaptığını veya yapmayı planladığını ifade etmekte. Yatırımlarda başı veri ve analitik, otomasyon, hibrit bulut teknolojisi ve siber güvenlik konularının çekmesi beklenmekte. Katılımcıların yüzde 46’sı salgının olumsuz etkilerini fırsata çevirmek için yatırım yaptıklarını belirtmiş. Yatırım seviyeleri ise şirket bazında farklılık gösteriyor. Şirketlerin yaklaşık üçte birinin yatırım seviyesi 10 milyon doların üzerinde. Teknoloji uygulaması başına ortalama yıllık yatırım maliyetinin ise 16 milyon dolar olduğu raporda belirtiliyor.

Teknoloji yatırımlarında ön plana çıkan bulgular şöyle özetlenebilir:

  • Yöneticilerin yüzde 64’ü gelişen teknolojileri bir arada kullanmayı, herhangi bir teknolojiyi tek başına kullanmaktan daha faydalı buluyor.
  • Teknoloji liderlerinin yüzde 56’sı buluta geçişi zorunluluk olarak görüyor.
  • Salgın öncesinde katılımcıların yüzde 44’ü otomasyon uygulamaları içerisinde iş süreçleri yönetimine yönelik yazılımların kritik önemde olduğunu düşünüyormuş.
  • Salgın sonrasında otomasyon uygulamaları arasındaki önem derecelerine bakıldığında yüzde 31 ile robotik süreç otomasyonu (RPA) ilk sırada yer alıyor.
  • Yapay zeka yatırımlarının önem sırasında salgın öncesinde yüzde 37 ile ilk sırada makine öğrenimi varmış.
  • Yapay zeka yatırımlarında salgın sonrasında birinciliği yüzde 25 oranla derin öğrenme almış.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.