btbilgi

COVID-19’un sonuçlarından biri olan karantina süreci, tüm işletmelerin iş odağını evlerde çalışanlara kaydırdı. Şirketler kısa süre içinde coğrafi olarak dağıtılmış bir iş gücüne hizmet etmek için altyapılarını genişletmeye başladılar. Bunu başarabilmek için en geçerli bulunan yöntemlerden biri de hibrit bulut çözümlerini devreye sokmak.

Bulut teknolojileri firması Nutanix’in üçüncü kez düzenlediği küresel bulut kurulumları ve yatırımları araştırması, bunu destekleyen bulgular içeriyor. 2020 yılının ortasında araştırma şirketi Vanson Bourne iş birliği ile gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları, ‘Enterprise Cloud Index’ raporunda aktarılmakta. Araştırmaya Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Asya-Pasifik ve Japonya bölgesinden farklı sektör ve ölçeklerde şirketlerden 3 bin 400 BT karar verici katılmış.

Katılımcılara iş uygulamalarını nerede çalıştırdıkları, gelecekte bunları nerede çalıştırmayı planladıkları ve bulutta karşılaştıkları zorluklar sorulmuş. Katılımcıların çoğunluğu (yüzde 76) salgının BT hakkında daha stratejik düşünmelerine neden olduğunu aktarıyor. Yaklaşık yarısı (yüzde 46) ise genel ve özel bulut dahil olmak üzere, salgının doğrudan bir sonucu olarak hibrit bulut yatırımlarının arttığını belirtmekte.

Raporda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için, önceki yıllara kıyasla genel bulut çözümlerine daha fazla güvendikleri de ifade ediliyor. Genel bulut kullananların yüzde 63’ü, operasyonlarını iki veya daha fazla genel bulut veya çoklu bulut sistemine dayandırmakta. Bu oranın önümüzdeki 12 ayda yüzde 71’e yükselmesi bekleniyor.

Bulut yatırımlarının artmasındaki ana sebeplerden biri olarak, işletmelerin uzaktan çalışma yaklaşımının kalıcı olacağına olan inancı gösterilmiş. 2019 yılı araştırmasında şirketlerin yaklaşık yüzde 27’sinin evde tam zamanlı çalışanı yokmuş. 2020’de ise bu oran yüzde 7’ye düşmüş. Katılımcılar 2022’de şirketlerin sadece yüzde 13’ünün tam zamanlı uzaktan çalışanı olmayacağını tahmin ediyor (2019’daki yüzde 26 orana karşın). Şirketlerin 1 ile 1,5 yıl içerisindeki ana öncelikleri arasında BT altyapısını geliştirmek (yüzde 50 oranla) ve evden çalışma becerilerini iyileştirmek (yüzde 47 oranla) ilk sıraları alıyor.

Raporun öne çıkartılan bulgularından biri de, küresel BT ekiplerinin önemli altyapı değişiklikleri planlıyor olması. Hibrit bulut dağıtımlarının gelecek beş yılda yüzde 37’den fazla artması, buna karşılık gelen bulut özellikli olmayan veri merkezlerinde 15 puanlık bir düşüş gerçekleşmesi öngörülmekte. Katılımcılar özel bulut, genel bulut ve geleneksel veri merkezinden oluşan karma modeli diğerlerinden daha sık çalıştırdıklarını (yaklaşık yüzde 26) ve bunun muhtemelen hibrit bir bulut dağıtımının habercisi olduğunu aktarmakta.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.