btbilgi

Daha önce çoğu şirket tarafından ancak genel bir bilgi olarak görülen uzaktan çalışma, hayatımıza aniden girmek durumunda kaldı. Daha önce bunu hiç deneyimlememiş ofis çalışanları başta biraz zorlandılar. Evden çalışma ve aile hayatını beraber sürdürmek herkesin kolayca yakalayabildiği bir denge olmadı. Fakat zaman geçtikçe çalışanlar bu yöntemin dezavantajları ile birlikte avantajlarını da yaşama fırsatı buldular. Şu anda yapılan araştırmalar, insanların geleneksel çalışma düzenine dönme konusunda emin olmadıklarını gösteriyor.

Uzaktan çalışmanın zorunlu olduğu aylarda işletmeler işlerinin ve çalışanların güvenliği ile verimini düşünmek durumundaydı. Çalışanlar ise bu dönemde bir yandan işlerini aksatmamaya uğraşırken, bir yandan da önceliklerini yeniden değerlendirmek için fırsat buldu. Güvenlik firması Kaspersky’nin konuyla ilgili gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları, ‘Securing the Future of Work’ başlıklı raporda ele alınmış. Dünya çapında çeşitli sektörlerden 8 bin KOBİ çalışanıyla yapılan araştırmanın sonuçları, çalışanların eski yöntemlere körü körüne uymak istemediklerine işaret etmekte.

Rapordaki bulgulara bakılırsa çalışanların neredeyse dörtte üçü (yüzde 82 oranla) COVID-19 öncesi geleneksel çalışma yöntemlerini yeniden değerlendirmekte. Her beş çalışandan neredeyse ikisi (yüzde 42 oranla) 9-5 saatleri bazlı çalışma yapısını geride bırakmak istiyor. Benzer bir oranda çalışan (yüzde 43 oranla) ise sabit ofis masalarının arkasını görmeye hazır. Katılımcıların yaklaşık üçte biri de (yüzde 37 oranla) beş günlük çalışma haftasının sonunun gelmesini beklemekte.

İnsanlar uzaktan çalışmanın işte sağladığı bazı serbestlikler dışında, aile hayatına olumlu etkilerini de görmeye başladı. Katılımcıların yaklaşık üçte biri (yüzde 32 oranla) uzaktan çalışmayı aileyle zaman geçirmenin (yüzde 47 oranla) ve para biriktirmenin (yüzde 41 oranla) ardından, salgının üçüncü en önemli olumlu sonucu olarak görüyorlar.

Çalışanlar körü körüne tam zamanlı işlere geri dönmek yerine sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmek (yüzde 53 oranla), masraflardan tasarruf etmek (yüzde 39 oranla) veya ofis dışında iş yapabilme rahatlığı (yüzde 38 oranla) gibi fırsatlarla iş dünyasının geleceğini kendi şartlarına göre şekillendirmek niyetinde.

Çalışanlar esnek çalışma yöntemlerini benimsemeye devam ettikçe, işletmelerin sağladıkları desteğin artırmasının kritik önem taşıdığı da raporda ayrıca ele alınmış. İş gücünün üçte birinden fazlası (yüzde 45 oranla) uzaktan çalışırken organizasyonlarından aktif olarak daha fazla teknoloji desteği talep ettiğini belirtmiş.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.