btbilgi

Avrupa Birliği AB) ülkeleri iklim değişikliğine karşı ciddi politikalarla hep beraber savaşıyorlar. Gelecek on yılda yenilenebilir enerji kaynaklarının iki katına çıkması ve kömür odaklı enerjinin yarıya inmiş olması planlanıyor. Her ne kadar bu hedefler gayet güzel olsa da, anlaşılan Avrupa’da her ülke üzerine düşeni aynı şekilde yapmıyor. İngiltere merkezli bağımsız iklim düşünce kuruluşu Ember, yeni bir araştırma raporunda yedi ülke yüzünden AB’nin emisyon hedeflerinin yakalanamayacağını iddia etmiş.

Ember’ın yeni yayımlanan ‘Vision or Division?’ (Vizyon mu, Bölünme mi?) başlıklı araştırmasında, AB’nin 2050 yılı için koyduğu net sıfır emisyon hedefine doğru giden yoldaki sıkıntılar ele alınmış. Firma her Avrupa ülkesinin 2030 yılına kadar elektrik üretim planlarını içeren ‘Ulusal Enerji ve İklim Planını’ (NECP) analiz etmiş.

Rapora göre yeşil enerji önümüzdeki on yılda ikiye katlanacak ve 2030’da Avrupa Birliği’nin toplam enerji ihtiyacının yüzde 60’ı sağlayabilecek. 2030’a geldiğimizde AB genelinde elektriğin yüzde yüzde 40’ı rüzgar ve güneş tarafından üretilecek. Yenilenebilir enerji üretiminde önde gelen ülkeler Danimarka, Hollanda ve İspanya olacak, bu ülkeler toplam enerji üretiminin yüzde 60’tan fazlasını temiz kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor.

Fakat hedeflere uyamayacak ülkeler de açık şekilde raporda listelenmiş. Bu listede ilk yedi sırayı Polonya, Çekya, Bulgaristan, Almanya, Belçika, Romanya ve İtalya alıyor. Bu ülkelerin kömüre ve fosil kaynaklı doğal gaza bağımlı olmaları, hedefleri tutturmalarında ana engel olacak denilmekte. Ayrıca sıfır karbon emisyonlu elektriğin yetersiz dağıtımı da bu süreçte etkili olacak. Öngörülere bakılırsa, bu yedi ülke 2030 senesine kadar AB’nin elektrik sektörü emisyonlarının yüzde 80’inden sorumlu olacaklar.

Avrupa’nın iklim hedeflerini engellemesi olası ülkeler
Kaynak: Ember

Raporda Avrupa Birliği’nin, AB Parlamentosu’nun 2030 yılı için koyduğu yüzde 60 hedefini yakalamak bir yana, komisyonun 2030 yılına kadar toplam emisyonlarda tavsiye ettiği yüzde 55 azalmasını bile gerçekleştirmesinin mümkün olmayacağı savunulmuş. Bu yedi ülke, AB’nin 2030 için belirlediği KW/saat başına oluşacak gram/karbondioksit oranı olan 153 rakamının üzerinde sonuçlar elde edecekler gibi görünüyor.

Hedeflerin tutturulması için, 2030 yılına geldiğimizde Avrupa Birliği çapında tüm elektriğin sadece yüzde 25’inin fosil yakıtlardan elde edilmesi gerekiyor. 2030 yılına kadar kömür üretiminin neredeyse tamamının (yüzde 90 oranla) Polonya, Almanya ve Çekya’da gerçekleşmesi beklentisi mevcut. Doğal gazda ise İtalya, Almanya ve Belçika da dahil olmak üzere birçok ülkenin artan bir rol planladığı, bu sebeple de 2030’a kadar bu alandaki oranlarda çok değişim olmayacağı belirtilmiş.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.