btbilgi

COVID-19 döneminde işletmelerin bir çoğunun diğerlerinden geride kalmamak için dijital dönüşüm projelerine ağırlık verdiğini gördük. Çeşitli araştırmalar şirketlerin bu yönde neler yaptıklarını ele almakta. Yeni açıklanan iki araştırma ise, birlikte bakıldığında şirketlerin dönüşüm süreçlerinde ne durumda olduklarını gözler önüne seriyor.

Birinci araştırma TechRepublic’den gelmekte. Bu araştırma teknoloji liderlerinin dijital çağda firmalarını yeniden oluşturma çabalarına COVID-19 salgınının etkisini göstermekte. Araştımaya katılanların yüzde 60’ı salgın yüzünden dijital dönüşüm planlarını değiştirmek zorunda kalmış. Katılımcıların yüzde 65’i uzaktan çalışanlar arasında iletişim ve işbirliğini sağlamak için yeni teknolojileri kullandıklarını söylerken, yüzde 56’sı dijital eğitimi kolaylaştırmak için dijital araçlara daha fazla odaklanmakta.

Salgın zamanı tüm işletmeler bütçe sorunları yaşadı. 2020’de kuruluşların yüzde 54’ü bütçe problemlerini en büyük dijital dönüşüm sorunu olarak belirtmiş. Bu rakamın 2018’deki benzer bir araştırmada yüzde 45 olrak saptandığı da ifade edilmekte. Araştırmaya katılanların yüzde 47’si 2021 yılında dijital dönüşüme bu yıla kıyasla daha fazla harcama yapmayı planlıyor. Katılımcılrın sadece yüzde 13’ü dönüşüm için şirket bütçelerinin aynı kalacağını öngörmekte, yüzde 2’si ise harcamalarının azalacağını tahmin etmiş.

İçinden geçtiğimiz dönemin belirsizliği sadece teknoloji yatırımlarını değil, geleceğe dönük projelerin başarı seviyelerini de olumsuz etkilemiş durumda. Boston Consulting Group’un (BCG) yayımladığı bir başka raporda, dijital dönüşüm projelerinin ancak üçte birinin (yüzde 30 oranla) hedef değerlerini karşıladığı veya aştığına dikkat çekilmekte.

Herkes dijital dönüşüm istiyor, ama sonuçlar yetersiz
Kaynak: BCG / ZDNet

ZDNet’in verdiği bilgiye göre bu araştırma 895 dijital dönüşüm projesinden toplanan verilerle oluşturulmuş. Raporda işletmelerin yüzde 44’ün dönüşümde belli bir değere erişebildiği, ancak hedeflere ulaşmadığı ve yalnızca sınırlı uzun vadeli değişiklik deneyimlediği aktarılmış. Katılımcıların yüzde 26’sı hedeflerinin 50’sinden azın ulaşabildiğini ve sürdürülebilir bir değişiklik üretmediğini açıklamış. Buna rağmen COVID-19 sırasında şirketler hala dönüşüme inanıyor. Katılımcıların yüzde 80’den fazlası bu dönemde dönüşüm çabalarını hızlandırmayı planlamakta.

BCG raporunda, bazı uygulamaların başarı oranını yaklaşık yüzde 80’e çıkarabilmesinde işe yarayan faktörler şöyle sıralanmış:

  • Neden, ne, nasıl sorularına cevap veren; net hedefler içeren bir strateji.
  • CEO’nun hesap verebilirlik açısından orta yönetime bağlılığı.
  • Yüksek vasıflı yetenekleri dağıtmak ve kaynakları serbeste çıkartmak.
  • Engellerin hızla ele alınması, bağlamlara ve görevlere uyum sağlama.
  • Süreçlerle ilgili açık ölçümler yaparak, sonuçlara doğru ilerleme.
  • İş öncülüğünde modüler teknoloji ve veri platformu.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.