btbilgi

İşletmeler açısından sürdürülebilirlik kavramı içinde yasal uyumluluk, güvenilir tedarik zinciri, güvenilir müşteri ilişkileri, sosyal sorumluluk, çevreci girişimler ve insan kaynakları faaliyetlerini kapsayan geniş bir bakış açısı anlamına geliyor. Özellikle endüstriyel şirketlerin faaliyetleri toplumu birçok yönden etkilemesi açısından önemli bulunmakta. Sürdürülebilir kalkınma girişimleri, bu etkinin tarafsız veya olumlu olmasını sağlamayı amaçlamakta.

Son yıllarda işletmelerin ekiplerinde sürdürülebilirlik direktörlerine yer vermelerine dikkat çeken Kaspersky firması, konunun güvenlikle ilgili noktalarını gerçekleştirdiği yeni bir araştırmada ele almış. ‘The State of Industrial Cybersecurity 2020’ (Endüstriyel Siber Güvenliğin Durumu 2020) başlıklı raporda, kurumların siber korumaya yönelik yaklaşımını geliştirebilmek için siber güvenliği sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin bir parçası haline getirmeleri gerektiğinden bahsedilmekte.

Raporun bulgularını, firmanın Endüstriyel Siber Güvenlik Çözümleri İş Lideri Anton Shipulin şöyle özetliyor: “Kuruluşların tehditlerden güvenilir bir şekilde korunması yalnızca bireysel bir hedef değil, genel sürdürülebilirlik eğiliminin bir parçasıdır. Bu yaklaşımı benimsemek siber güvenliğin işletmenin gündemindeki rolünü, kurumsal ve endüstriyel altyapıyı kapsayacak şekilde nasıl iyileştirilmesi gerektiğini, tüm çalışanların uygun siber hijyen uygulamalarını nasıl takip edeceğini düşünmeyi gündeme getirir.”

Araştırma sonuçlarına bakılırsa sürdürülebilir kalkınma stratejileri giderek daha popüler hale gelirken; birçok işletmedeki yatırımlar, önlemler ve roller bu eğilimle tutarlı bir durumda değil. Genel şirketlerin yarısından fazlası (yüzde 56 oranla) bir sürdürülebilirlik direktörü pozisyonu planlamazken, yüzde 34’ü hali hazırda ek teknik önlemlere sahip olduğunu ve yüzde 25’i sürdürülebilir kalkınma için yatırım yaptığını aktarmış. Gelecekte bunları yapmayı planlayanların oranı ise sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 19 olarak saptanmış.

Her ne kadar neredeyse tüm işletmeler (yüzde 98) sürdürülebilir kalkınma stratejisinin ve sürdürülebilirlik direktörlüğü özel rolünün siber güvenliği geliştireceğinden emin olsa da, bu alandaki politikalarda sıkıntı gözlemlenmekte. Özelde endüstriyel işletmelerin yaklaşık yarısı zaten bu alanda teknik önlemlere (yüzde 50 oranla) ve yatırımlara (yüzde 44) sahip olduğunu veya uygulamayı planladığını açıklamış. Bu sebeple, bu alnada organizasyona bir direktör yerleştirmeyi düşünmeyenler bulunmakta.

Buna rağmen bazı kuruluşlar çalışanlarının (yüzde 32 oranla) ve diğer insanların (yüzde 18 oranla) yaşamları ile sağlıklarını doğrudan etkileyen saldırıların sonuçları arasında hassas veri kaybını (yüzde 28 oranla) en önemli siber güvenlik zorluğu olarak gördüğünü belirtmekte. Raporda özel sürdürülebilirlik girişimlerinin bu endüstriyel organizasyonlarda riskleri azaltmanın bir yolu olarak görülebileceği ifade edilmiş.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.