btbilgi

Şimdiye kadar işletmelerin ama çalışma düzeni ofis odaklıydı. Merkezleri büyük şehirlerde bulunan şirketlerde işe girmek için o şehire taşınmak zorundaydınız. Çalışanlar yaşayacakları mahalleleri bile bazen şirketlerinin ofis lokasyonlarına göre seçmek zorunda kalıyorlardı. COVID-19 salgını bunların hepsini kökünden sarsmış durumda. Salgının dünya çapında tetiklediği uzaktan çalışma zorunlulukları yüzünden artık normlar değişiyor.

Citrix tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, lokasyonun kariyer başarısı ve fırsatları için kritik önemini yitirmekte olduğuna işaret etmekte. Firmanın ABD’li 2 bin’in üzerinde BT sektörü çalışanıyla yaptığı çalışmanın sonuçları, salgın sonucunda büyük şehirlerdeki yaşam algılarının nasıl değiştiğini gösteriyor. Araştırma raporunun ön plana çıkartılan bulgusu ise, her dört kişiden birinin uzaktan çalışabildiği için büyük şehirlerde yaşadığı yerden uzaklaşmış olması ya da terk etmeyi planlaması.

Şirketler karantina döneminden sonra da salgının etkisini yeniden yükselttiğini görerek, ofisleri ile ilgili planları yeniden yapmaya başladı. Pek çok şirketin ofisleri hala kapalı ve gelecekleri de belirsiz durumda. Uzaktan çalışma altyapıları geliştikçe, çalışanların evlerinden (ya da istedikleri herhangi bir lokasyondan) iş yapma fırsatları artıyor. Araştırma raporu da bunu destekleyen bilgiler vermekte:

  • Araştırmaya katılanların yüzde 44’ü salgın sebebiyle şirketlerin şehirlerdeki ofis alanlarını küçülteceğini düşünüyor.
  • Katılımcıların küçük bir kısmı (yüzde 16 oranla) ofislerin tamamen kapatılacağına inanmakta.
  • Çalışanların yaklaşık üçte biri (yüzde 37 oranla) şu andaki yerlerinden taşınmalarının esas nedeni olarak işlerinin artık yüzde 100 uzaktan hale geldiğini göstermekte.
  • Her dört çalışandan biri (yüzde 25 oranla) ofise artık yalnızca haftada bir kere gitmeleri gerektiğini belirtmiş.
  • Yüzde 22’lik bir kısım çalışan, salgının sayesinde işlerini herhangi bir yerden yapabileceklerini ve aynı derecede üretken olup kendilerini işe verebileceklerini anlamş durumda.
  • Katılımcıların yüzde 32’si her yerden çalışabilecekleri yüzde 100 uzaktan bir pozisyon karşılığında, maaşlarından kesilmesini kabul etmeye istekli durumda.
  • ABD kökenli BT çalışanlarının yarısından fazlası (yüzde 69 oranla), kariyer başarısı söz konusu olduğunda ofislere yakın olmanın onlara avantaj sağladığına artık inanmıyor. Yalnızca yüzde 21’lik bir kısım, iş potansiyelleri söz konusu olduğunda şehir içinde bir konumun önemli olduğunu düşünüyor.

Citrix’in 2019 yılında Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi (Centre of Economics and Business Research – CEBR) ile birlikte gerçekleştirdiği bir araştırmada ise, esnek çalışma modelleri ile yılda 11,9 milyar saatin (kişi başına 105 saat) kişisel faaliyetler ve boş zaman faaliyetlerine ayrılabilecek hale getirebilir olduğu ortaya konulmuş. Yeni araştırmada elde edilen BT çalışanlarının yaklaşık üçte birinin (yüzde 28 oranla) şehirde yaşamayı bir dezavantaj olarak görmesi da bunu destekler nitelikte bir bulgu deniliyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.