btbilgi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) şirketlere birçok yükümlülük ve sorumluluk getirmekte. Ülkemizde her türlü verinin toplanması, depolanması, korunması ve işlenmesi ile ilgili kuralları belirleyen KVKK, bunlara uymayanlara da ciddi cezalarla uygulanmasını sağlıyor. Kanunda belirtilen konulardan biri de, elde edilen verilerin işleme amaçlarının ortadan kalkması durumunda yapılacaklar. Veri sorumlularının bu noktada dikkat etmesi gereken noktalar arasında kişisel veriler için takibi yapılamayacak şekilde ortadan kaldırma süreçleri.

Kişilerin rızası ile toplanan kişisel veriler, işlendikten sonra ne yapılıyor? Bunu tüketiciler, kullanıcılar ve kişisel verileri toplanan herkes merak etmekte. Özellikle belli süre sonunda işlem amacı kalmayan verilerle ne yapılması gerektiği, KVKK düzenlemeleri ile belirlenmiş. Şirketlerin veri sorumluları verilerin elde tutulma sebebi ortadan kalktıktan sonra işledikleri veriyi silme, yok etme veya anonimleştirme yükümlülüğünü taşımaktalar. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, veri sorumlusunun ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı hatırlatılmış.

Konuyla ilgili bilgi veren Siberasist firması kişisel verilerin kanuna uygun biçimde silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi için şirketlerin şu dört aşamadan oluşan süreçlere uyması gerektiğini aktarıyor:

Verilerin tespit edilmesi

Silme işlemine konu teşkil edecek kişisel verilerin belirlenmesi gerekiyor. Bunlar genellikle işleme amacı kalmayan verilerden oluşuyor.

İlgili kullanıcıların tespit edilmesi

Erişim yetki ve kontrol matrisi ya da benzer bir sistem kullanarak her bir kişisel veri için ilgili kullanıcıların tespit edilmesi sağlanmalı.

Erişim yöntemlerinin tespit edilmesi

İlgili kullanıcıların erişim, geri getirme, tekrar kullanma gibi yetkilerinin ve yöntemlerinin tespiti sağlanıyor.

Verinin silinmesi

İlgili kullanıcıların kişisel veriler kapsamındaki erişim, geri getirme, tekrar kullanma yetki ve yöntemlerinin kapatılması ve ortadan kaldırılması gerçekleşiyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.