btbilgi

COVID-19 salgını tüm iş dünyasına bomba gibi düştü ve büyük etkiler yarattı. Salgın sebebi ile 2020 için yapılan tüm kurumsal planlar bozuldu, herkes maddi ve organizasyonel olarak ayakta kalmaya çalıştı. Şimdi küresel etkilerinin azalmaya başladığı bir döneme girerken işletmeler önceliklerini yeniden gözden geçiriyor. Araştırmalara göre firmaların 2021 planları arasında dijital dönüşüm çabalarına ağırlık verme öncelikli durumda.

Bu konuyu ele alan ‘2021 Gartner Yönetici Anketi’ (2021 Gartner Board of Directors Survey) 2020’nin Mayıs-Haziran ayları arasında ABD, EMEA ve APAC bölgelerindeki 265 adet üst düzey yönetici, yönetim kurulu başkanı ve CEO ile gerçekleştirilmiş. Çalışmaya katılan üst düzey yöneticilerin yüzde 69’una göre, yeni normalle birlikte dijital iş inisiyatifleri hızlanmış durumda. Neredeyse yarısı da işletmelerinin iş yapma modellerini salgın yüzünden tamamen değiştirmek zorunda kaldığını söylüyor.

Araştırma sonuçlarına bakılınca, CFO’ların yüzde 74’ünün uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmeyi planladığı görülmekte. BT planlarının da baştan ele alınmaya eğilim saptandığı bu dönemde BT dönüşümü, iş gücü dönüşümü ve güvenlik dönüşümü işletmelerin ajandasındaki en önemli başlıklardan üçü.

Yönetim kurulu yöneticilerinin çoğunluğu (yüzde 67 oranla) salgının sonuçlarından biri olarak teknoloji yatırımlarında bütçe artışı olmasını bekliyor. Buna karşın pazarlama ve İK gibi işlevsel departmanlarda bütçe kesintileri yaşanması mümkün olabilir. Katılımcılar 2020 için önceden planlanmış BT bütçelerinde yaklaşık yüzde 7’lik bir artış olmasını tahmin etmekteler. Raporda yapılan bir yorum, COVID-19 sırasında gelirde ve karda potansiyel azalma olmasına rağmen yönetim kurullarından beklentinin ileriye dönük yatırımları onaylamaları olduğu şeklinde.

Raporu inceleyen Dell Technologies, özellikle bulut yatırımlarındaki artışa dikkat çekiyor. Yeniden düzenlenen dijital dönüşüm planları arasında, sadece bulut yatırımlarının bile yüzde 34 yükseldiği aktarılmış. Bulut hizmetlerine olan talebe bakıldığında, harcamanın salgın döneminde üçte bir oranında arttığı gözlemlenmiş. Dell işletmelerin dijital dönüşümlerini hızlandırmaları ve yeni normale hızla adapte olmaları için şunlara ağırlık vermeleri gerektiğini savunuyor:

Dijital İnovasyon

İşletmelerin yeni gelir akışları sağlamak, maliyetleri optimize etmek ve sonraki yeni normale hazırlanmak için BT’ye daha bağımlı hale geldiği görülüyor. Bu sebeple BT uygulamalarını, iş yükünü, bulut altyapısını, operasyon modellerini ve süreçlerini sürekli olarak geliştirmek gerekiyor.

Dijital Çalışma Alanı

Yetenekleri çekmek, elde tutmak ve uzaktan çalışma kültürünü mümkün kılmak için rekabet ederken, işletmeler kullanıcı merkezli bir yaklaşıma sahip olmalılar. Bu yaklaşım çalışanlara nerede ve nasıl çalışırlarsa çalışsınlar üretken ve güvenli bir ortam sağlayarak işletme verimliliğini de artırır.

Modern Güvenlik

Uzaktan çalışma ile birlikte artan veri akışının yanı sıra fiziksel sınırların kaybolması, güvenlik ve risk yönetiminin sürekli geliştiği yeni bir düşünce yapısının ortaya çıkmasına sebep oldu. Güvenlik, bir engelden ziyade inovasyonu kolaylaştıran ve hızlandıran bir unsur haline gelmeli.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.