btbilgi

Küresel petrol devlerinden biri olan BP, son yeni enerji sektörü raporunda önemli bir bulguya yer vermiş. Firmanın ‘2020 Energy Outlook’ (2020 Enerji Görünümü) başlıklı raporu, salgın nedeniyle petrolün zirveye ulaşmış olabileceğinden bahsediyor. Ayrıca fosil yakıtların yerini yenilenebilir enerji kaynaklarının alacağı yönündeki öngörüler de raporda aktarılmakta.

Firmanın bir önceki sene, yani 2019’da yayımlanan enerji sektörü raporunda daha karamsar bir görünüm olduğu Electrek sitesi tarafından hatırlatılmış. Bir önceki raporda, önümüzdeki on yıl içinde petrol tüketiminin artması ve 2030’larda zirveye ulaşması şeklinde bir tahmin bulunmaktaydı. Bundan çok farklı şeyler söyleyen yeni rapor, 2050 yılında olması beklenen enerji geçişi hakkında üç senaryo hazırlamış. Her ne kadar daha birçok belirsizliğin var olduğu da göz ardı edilmiyor, fakat bu senaryoların gelecek 30 yıl içinde olup bitebileceklere bir ışık tutması amaçlanmış.

BP raporundaki üç senaryo şu şekilde:

  • Rapid Transition (Hızlı Geçiş): Bu senaryoda 2050’ye kadar enerji tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 70 oranında düşmesi öngörülmekte. COVID-19 salgını petrol tüketimindeki yavaşlamayı güçlendiriyor.
  • Net Zero (Net Sıfır): Burada 2050’ye kadar enerji kullanımından kaynaklanan karbon emisyonlarının yüzde 95’in üzerinde azalması söz konusu. Bu senaryoda COVID-19’un petrol tüketimi üzerindeki etkilerini daha radikal biçimde görüyoruz.
  • Business-as-usual (Her Zamanki Gibi): En kötü çerçeveyi sunan bu senaryoda ise, 2050’deki emisyonlar 2018 seviyelerinin yüzde 10’dan daha az altında kalabilir deniliyor. Burada petrola olan talep 2030’a kadar devam edecek ve bu yılda tepeye ulaşacak.

Raporda bu senaryoların ortak paydası şu şekilde açıklanmış: “Ülkelerin politikalarındaki ve toplumsal tercihlerdeki değişimler sonucunda, her üç senaryoda da küresel enerji sisteminde oluşturulan hidrokarbonların (kömür, petrol ve doğalgaz) payında bir düşüş gözlemlenmekte. Tüm dünya hızla elektrikli çözümlere doğru giderken, bu durum yenilenebilir enerjinin rolündeki yükselme ile örtüşmekte.”

“Fakat değişimin ölçeği üç senaryoda önemli ölçüde değişiklik gösteriyor. Hidrokarbonların enerji üretimindeki payının 2018 yılındaki yaklaşık yüzde 85 oranından, 2050’ye kadar yüzde 70 ila 20 arasına düşmesi. Yenilenebilir enerjinin payının ise 2050’de yüzde 20 ile 60 arasında yükselmesi söz konusu.”

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.