btbilgi

Günümüzde bilişim teknolojileri (BT) sektöründe siber güvenliğin ne kadar önemli olduğunu tekrardan anlatmaya gerek yok. Fakat bu sektörde çalışanların siber güvenlikle ilgili yeteneklerinin ne kadar yetersiz kaldığına değinmekte fayda var. Her ülkede olduğu gibi bizim için de geçerli olan bu durum, online siber güvenlik kariyer geliştirme platformu Cybrary’nin araştırması ile dokümante edilmiş.

Cybrary’nin Temmuz 2020’de gerçekleştirdiği araştırmanın sonucu olarak, ‘Cybersecurity Skills Gap Threatens Job Effectiveness Amidst Global Talent Shortage’ (Küresel Yetenek Krizinde Yetersiz Siber Güvenlik Becerileri İş Verimliliğini Tehlikeye Sokuyor) başlıklı rapor yayımlanmış. Raporda ağ mühendisleri, sistem yöneticileri ve bulut geliştiricileri dahil olmak üzere her türlü BT pozisyonundaki uzmanın güvenlik becerilerinden yoksun olduğu savunulmakta.

Rapora göre her dört işletmeden üçü güvenlik becerilerinde yetersizlikle mücadele ediyor. İşletmelerin neredeyse yarısı (yüzde 46 oranla) yeni işe alınanların belirli roller için becerilerine emin değil, çünkü bunu bazen sormuyorlar bile. Yüzde 40 kadarı ise yeni işe alınan ekip üyelerinin becerilerini nadiren veya hiçbir zaman değerlendirmiyor.

Cybrary’nin araştırmasına katılan 800’den fazla BT ve güvenlik uzmanından alınan bilgilerden ön plana çıkartılan bulgular şu şekilde:

  • Araştırmaya katılanların yüzde 68’i siber güvenlik becerilerini geliştirmek için çalışma saatleri dışında kendi boş zamanlarında uğraşıyor.
  • Katılımcıların dördünden yaklaşık üçü (yüzde 72 oranla) ekiplerinde beceri boşlukları olduğu konusunda hemfikir.
  • Yöneticilerin yüzde 65’i beceri eksikliklerinin ekiplerinin etkinliği üzerinde olumsuz bir etkisi olduğuna inanıyor.
  • BT uzmanlarının yüzde 40’ı yeni iş becerileri öğrenmek için her gün zaman harcadığını söylerken, yüzde 38 kadarı ise haftada en az bir kez zaman ayırdığını aktarmış.
  • İşin kötüsü, işletmelerin yüzde 22’si becerilerin kazanılması için gerekli yetenek eğitimlerine ayırılmış bütçeleri mütemadiyen kısıyor.

Raporda şirket yöneticilerinin, ekiplerinin yeterli güvenlik becerilerine sahip olmadığının her zaman farkında olmadığına dikkat çekilmiş. “Yöneticiler her zaman güvenliğin herkesi ilgilendirdiğini söylüyorlar” deniliyor, fakat sektör olarak bu görüşün pek ciddiye alınmadığına dair bulgular paylaşılmakta.

Cybrary Yönetim Kurulu Üyesi Ron Gula raporla ilgili şu açıklamayı yapmış: “Sektör olarak BT ve güvenlik becerilerindeki yetenek eksikliğini gidermek için geç bile kalmış durumdayız. Kalifiye çalışanları çekmek ve elde tutmak için gerekli vizyon, ancak işletmelerin çalışan kariyerlerine ve beceri gelişimine sürekli yatırım yapmasıyla mümkün olabilir.”

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.