btbilgi

2035 yılında çalışma modelleri ve çalışma ortamının teknoloji aracılığı ile nasıl şekilleneceğini inceleyen Citrix bu yönde bir araştırma gerçekleştirmiş. Danışmanlık firması Oxford Analytica ve iş araştırmaları firması Coleman Parkes ile iş birliği sonucunda yapılan ‘Work 2035’ çalışmasında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda’da bulunan büyük ve orta ölçekli kuruluşlardan 500’den fazla üst düzey yönetici ve 1.000 çalışan ile görüşülmüş. Ortaya çıkan sonuçlara göre yapay zeka ile desteklenen çalışanlar daha bağlı, iki kat daha üretken ve çok daha inovatif olacaklar.

Robotik ve Yapay Zeka

Araştırmara bakılırsa 2035’de robotlar insanların yerini almayacak. Fakat iş gücünü daha akıllı ve verimli yapacak. Katılımcıların dörtte üçünden fazlası (yüzde 77), yapay zekanın on beş yıl içinde karar alma sürecini önemli ölçüde hızlandıracağına ve çalışanları daha üretken hale getireceğine inanıyor. Katılımcılar insan ve makinelerin birleşmesi ile şu yeni işlerin ortaya çıkacağını düşünmekte:

 • Robot / Yapay Zeka eğitmeni (liderlerin yüzde 82’si/çalışanların yüzde 44’ü)
 • Sanal gerçeklik yöneticisi (liderlerin yüzde 79’u/çalışanların yüzde 36’sı)
 • İleri düzey veri bilimci (liderlerin yüzde 76’sı/çalışanların yüzde 35’i)
 • Gizlilik ve güven yöneticisi (liderlerin yüzde 68’i/çalışanların yüzde 30’u)
 • Tasarım odaklı düşünme uzmanı (liderlerin yüzde 56’sı/çalışanların yüzde 27’si)

Esnek Çalışma Düzeni

İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar işlerini gerçekleştirmek için teknolojinin sağladığı araçlara artık sahip. Gelecekte bu durum daha da belirginleşecek.

 • Profesyonellerin (iş liderleri ile çalışanlar birlikte) yüzde 67’sine göre, dijital teknoloji kullanılarak gruplar veya kişiler arasında alışverişe olanak sağlanması aracılığıyla değer yaratan bir ‘platform’ modeli geçecekte çalışmanın başlıca bileşeni olacak.
 • Çalışanların yüzde 60’ı, 2035 yılında kalıcı çalışanların nadir hale geleceğine inanıyor.
 • Liderlerin yüzde 80’i, teknoloji platformlarının geleceğin kuruluşlarına güç katmak ve iş ve müşteri gereksinimlerindeki hızlı değişimleri karşılamak için gerekli olan yüksek düzeyde uzmanlaşmış, isteğe bağlı yeteneğe anında erişim sağlamasına güvenmekte.
 • Liderlerin yüzde 39’u, 2035 yılında yüksek değerli uzman çalışanların büyük çoğunluğunun isteğe bağlı ve serbest çalışanlar olacağını düşünmekte.
 • Ankete katılanların yarısından fazlasına bakılırsa (yüzde 57), çoğu iş kararı yapay zeka tarafından alınabilir. Potansiyel olarak üst düzey yönetim ekiplerine duyulan ihtiyacı ortadan kalkabilir bile.
 • Katılımcıların yüzde 75’ine göre çoğu kuruluşta işletmenin tüm alanlarını denetleyen merkezi bir yapay zekalı birim bulunması mümkün.
 • Katılımcıların yüzde 69’u, CEO’nun bir Yapay Zeka Yöneticisi (CAI) ile iş birliği içinde çalışmasını hayal etmekte.

Verimlilik ve İnovasyon

Çalışmaya katılan profesyonellerin yarısından fazlası (yüzde 51), 2035 yılında teknolojinin çalışanları en az iki kat daha üretken hale getireceğine inanıyor. Yaygın olacağı düşünülen çözümler şöyle sıralanmış:

 • Alışkanlıklar ve tercihler doğrultusunda görevleri öngören ve yerine getiren yapay zeka
 • Yapay zekalı kişisel yardımcılar
 • Çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlığının korunması için yapay zekalı dijital sağlık
 • Sistemlerle etkileşim kurulması için giyilebilir teknoloji
 • Artırılmış gerçeklik gözlükleri
 • Aygıtların kontrol edilmesi için sinir sistemi ile bağlantılı teknoloji
 • Performansla ilgili görevleri iyileştiren dış iskeletler
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.