btbilgi

KPMG’nin sonuçlarını yeni yayımladığı bir araştırma, COVID-19 döneminde CEO bakış açısının ve önceliklerinin nasıl değiştiğini ele alıyor. Araştırmanın sonuçları, CEOların salgının hız kesmesinin ya da kontrol altına alınmasının ‘normale dönüş’ anlamına gelmediği görüşünü yansıtmakta. Liderler salgının ‘yeni bir gelecek tanımlama’ fırsatı getirdiğine inanmakta. Ayrıca salgının toplumsal değişim çağrılarını hızlandırdığı ve toplumsal zorluklarla mücadele etmek için iş liderlerine yeni görevler yüklediği görüşü mevcut.

Ocak ve Şubat aylarında 11 temel sektörden ve kilit pazarlardan bin 300 CEO ile yapılan ‘2020 CEO Araştırması’ (Global CEO Outlook 2020), Temmuz ve Ağustos’ta 315 CEO ile yapılan takip araştırmasıyla güncellenmiş. CEOların gündemini özetleyen araştırmanın ön plana çıkan bulguları şöyle özetleniyor:

Şirketin var oluş amacı, karlılıktan önemli

Katılımcıların yüzde 23’ü şirketin genel hedefini ‘hisse değerini korumak’, yüzde 54’ü ise ‘birden fazla paydaşa odaklanan, var olma amacına yönelmek’ olarak tanımlıyor. CEOların yüzde 22’si ise doğrudan ‘toplumu iyileştirmeyi’ amaçladıklarını ifade etmekte.

Salgından etkilenme

CEO olmak, yönetilen kuruluşlardaki insanlarla aynı sağlık ve ailevi sorunlarını yaşamayı engellemiyor. Üst yöneticilerin üçte birinden fazlası (yüzde 39) kendilerinin ya da ailelerinden birinin COVID-19 hastalığından etkilendiğini belirtmiş. Bu sebeple salgınla ilgili stratejik tepkisini değiştirenlerin oranı yüzde 55. Araştırmaya katılanların yüzde 77’si salgınla birlikte yaygınlaşan dijital iş birlikleri ve iletişim araçlarının kullanımını geliştirmeye devam edeceklerini söylüyor.

İklim değişikliği

CEOlar iklim değişikliği gerçeğine önem veriyor. Birçoğu organizasyonlarını yeni ve sürdürülebilir bir ekonomiyi destekleyecek şekilde yeniden inşa etmeye odaklanmakta. Katılımcı üst düzey yöneticilerin yüzde 65’i iklimin, önümüzdeki beş yıl boyunca işlerini sürdürüp sürdürmelerinde etkili olacağına inandığını söylemiş. Yüzde 71’i ise salgının sonucu olarak elde edilen iklim değişikliği kazanımlarını korumak istediklerini aktarmakta.

Gündemde yetenek var

Şu anda yetenekli insan kaynağını kaybetmek CEOların karşı karşıya kaldığı en büyük risklerden. İşletmeler için en büyük tehditler listesindeki ‘yetenek kaybı riski’, Ocak ayından bu yana 11 basamak yükselmiş. Şirketler bir yandan dijital dönüşümlerini hızlandırmak, yeni yatırımları yönetmek ve talepleri karşılamakla uğraşırken; bir yandan da salgının neden olduğu zorluklarla yüzleşmek ve değişim için yeteneklere ihtiyaç duyuyorlar. CEOların yüzde 73’ü uzaktan çalışmanın yetenek havuzunu genişlettiğine inanıyor.

Ekonomik büyüme

Küresel ekonomik büyümeye güven, salgın sebebiyle 2020 başından beri gerilemiş durumda. CEOların yüzde 32’si küresel büyümeye daha az güvenirken, yüzde 45’i kendi ülkelerinin büyümesi konusunda iyimser. Yüzde 75’i ise salgının kesintisiz müşteri deneyimi yaratma sürecini hızlandırdığına inanmakta.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.