btbilgi

Salgın dönemindeki yeni normalde tüm insanlar ve toplumlarla birlikte işletmeler de büyük bir değişim dalgasına yakalandılar. Yöneticiler, çalışanlar ve BT ekipleri bir yandan dijital dönüşümle mücadele ederken bir yandan da yeni normal kurallarına uygun kararlar vermek zorunda kalıyorlar. Bu da ne yazık ki yatırımların odaklanması beklenen yeni teknoloji potansiyelinin tamamın kullanılamamasına yol açtı. Araştırmalara göre bu dönemde iyileşmesi gerektiği anlaşılan bir yaklaşım var, o da iş kararlarının merkezine insanları ve ihtiyaçlarını koymak.

Küresel teknoloji şirketi Lenovo Data Center Group, işletmelerde yeni teknoloji kullanımı ile ilgili bir araştırma gerçekleştirmiş. Walnut araştırma şirketi tarafından yapılan ve 1.000 BT yöneticisinin katıldığı çalışmada ortaya çıkan ana bulgulardan biri; kuruluşların, işletme ve hissedarların hedeflerini çalışanların ihtiyaçlarının üzerine koyduğunun anlaşılması. Fakat sonuçlara bakılırsa bu durum insanların lehine yavaş yavaş değişiyor.

Rapora bakılırsa BT yöneticilerinin yalnızca yüzde 6’sı teknoloji yatırımları yaparken kullanıcıları birinci öncelik olarak görüyor. BT yöneticilerinin yüzde 40’ı, BT yatırımı kararları verirken kendileri için en önemli etkenin maliyet olduğunu belirtmiş. Katılımcıların yüzde 42’si kullanıcıların yeni teknolojiyi kullanmakta çok zorlandığını ifade ederken, yüzde 19’u da yeni teknolojilerin üretkenliğe zarar verdiğine inanmakta.

Raporda değinilen konulardan biri, işletmelerde insan etkisi düşünülmeden yeni teknolojiler uyguladığında birçok çalışanın değişimin karmaşıklığı ve temposundan olumsuz etkilenmesi. BT yöneticilerinin yüzde 47’si, kullanıcıların yeni yazılımları kullanmaya başlarken zorlandığını gözlemlemiş. Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı (yüzde 48), teknoloji uygulamalarının ekiplerinin çalışma kabiliyetini aktif olarak sekteye uğrattığı yönünde yanıt vermiş.

Katılımcıların yüzde 52’si, yeni teknolojilerin üretkenliği artırıp artırmayacağı sorusuna olumlu yanıt veriyor. Ayrıca kullanıcıların yüzde 21’inin yeni teknolojilerin iş süreçlerini yavaşlattığı yönünde görüşü de rapor edilmiş.

Araştırmanın ortaya koyduğu noktalardan biri de, COVID-19 ile başlayan yeni normal döneminde sorumlu bir işletme olmanın, insan etkisini işletme hedefleriyle aynı seviyede görmenin öneminin artması. BT yöneticilerinin yüzde 62’si yatırım kararlarının tamamen iş odaklı olduğunu belirtiyorlar. Raporda birçok işletmenin yakın zamanda temel bir zihniyet değişikliğine gireceğine dair fikirler aktarılmış. COVID-19 salgını sırasında çalışanlara daha fazla destek sağlamak için esnek çalışma politikaları benimsenirken, araştırmaya katılanların yüzde 70’inin şirketlerinde sorumlu çalışmaya daha fazla vurgu yapıyor. Bu da işletmelerde insana öncelik veren bir yaklaşımın benimsenmeye başladığına dair ipuçları vermekte.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.