btbilgi

Depresyon modern dünyanın klinik rahatsızlıklarından biri olarak dikkat çekiyor. Her ne kadar genelde insanların hastaneye yatırılmasını gerektirmese de, bu rahatsızlık yaşam kalitesini düşürmekle başlıyor ve ilerleyen aşamalarda hastanın kendine/çevredekilere zarar vermesine kadar gidebiliyor. Hatta kişinin intihar planları yapması gibi radikal sonuçları söz konusu. Depresyonu ilerlemeden saptamanın yollarını arayan bir grup biliminsanı, bir kişinin kalp atış hızındaki dalgalanmaların 24 saatlik bir süre boyunca izlenmesiyle depresyonun tespit edilebileceğini öne sürüyor.

Avrupa Nöropsikofarmakoloji Koleji’nin düzenlediği bir sanal kongrede anlatılan çözüm, ‘Frontiers in Psychiatry’ jurnalinde bir bilimsel makale şeklinde yayımlanmış. Çalışmadaki ilk bulguların bile büyük potansiyele sahip olduğuna inanılmakta. Araştırma ekibi, çalışmalarında depresyon ve nabız değişkenliği arasında bağlantı saptamış. Çalışmada tedaviye dirençli majör depresif bozukluğu (MDB) olan 16 denek kullanılmış. Bu deneklere sağlıklı bir dizi başka kişi eklenmiş ve hepsi dört gün boyunca küçük bir giyilebilir cihaz ile takip edilmiş.

Projenin baş araştırmacısı Goethe Üniversitesi akademisyenlerinden Carmen Schiweck şu bilgileri veriyor: “Beklediğimiz üzere, depresyonu olanların hem daha yüksek bir baz ​​kalp atış hızına hem de daha düşük bir nabız varyasyonuna sahip olduğunu saptadık. Ortalama olarak depresyondaki hastalar sağlıklı kontrol grubundakilere göre daha yüksek bir kalp atış hızına sahip (dakikada yaklaşık 10 ila 15 atış kadar).”

Ardından deneklere hızlı anti-depresan özelliklerine sahip olduğu bilimsel olarak kanıtlamış ketamin (ve yanında test için plasebo) tedavisi uygulanmış. Ekip tedavi sonucunda depresif belirtilerde neredeyse anında iyileşme gözlemlemiş ve bunu da nabız takipleri ile ilişkilendirebilmiş.

Çalışmanın son bölümünde ise, klinik depresyon yaşayan deneklerin sadece kalp atış hızı verilerine dayanarak saptanıp saptanamayacağına odaklanılmış. Geliştirilen kategorizasyon algoritması, sadece nabız hızı veri kayıtlarını kullanarak 16 kontrol deneğinden 15’ini ve depresyonu olan 16 hastadan 14’ünü doğru şekilde belirleyebilmiş. Buna göre sistem kalp atış hızını 24 saat boyunca ölçerek, bir kişinin depresyonda olup olmadığını yüzde 90 doğrulukla söyleyebilmekte.

Çalışmanın ilk sonuçları işe yarar gibi dursa da, araştırmacılar daha ön hazırlık aşamasında olduklarını ve farklı hasta popülasyonlarında daha geniş denemeler yapılması gerektiğini aktarmakta. Sonuçlar olumlu olursa, mevcut giyilebilir cihazlar aracılığı ile sürekli nabız ölçümleri yapılarak depresyonun erken teşhisini daha kolay gerçekleştirmek mümkün olabilecek.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.