btbilgi

Dijital teknolojiler beraberinde giderek artan miktarlarda veri paylaşımını getirmekte. Her ne kadar paylaşılan kişisel verilerin toplanması, depolanması ve işlenmesi Avrupa Birliği başta olmak üzere bir çok bölgede katı kanunlarla koruma altına alınmış olsa da hala her gün buna bağlı siber güvenlik vakaları görmekteyiz. Akıllı telefonların yaygınlaşması da bu sorunları artırmış durumda. Fakat bir araştımaya göre, her iki akıllı telefon sahibinden biri hiç kişisel veri güvenliği problemi yaşamamış.

Bahsedilen çalışma Türk araştırma firması Barem ve küresel ortağı WIN Group ile birlikte, ülkemizin de sahil olduğu 40 ülkede gerçekleştirilmiş. Toplamda akıllı telefon sahibi 26 bin 785 kişiyle yapılan çalışmada, katılımcılara son 2-3 yılda kişisel verilerinin kötüye kullanımı ile ilgili nasıl bir tecrübe yaşadıkları sorulmuş.

Araştırma raporuna bakılırsa, dünya çapında hiç bir kişisel veri sorunu yaşamamış akıllı telefon kullanıcılarının oranı yüzde 44 iken. Türkiye’de bu oranın yüzde 49’a yükseldiği görülüyor. Ortadoğu ve Asya Pasifik ülkeleri ise, yüzde 62 oran ile bu türden sorunlarla en az karşılaşılan bölge. Yaşanan sorunlarla ilgili bulgular ise şöyle özetlenmiş:

Spam e-posta

Daha önce iletişimleri olmayan firmalardan kullanıcılara spam e-posta gelmesi, yaşanan en geniş çaplı kişisel veri ihlali problemi. Son 2-3 yılda bu şekilde e-posta aldıklarını söyleyenlerin oranı dünyada yüzde 37 iken, Türkiye’de bu oranın yüzde 43’e çıktığı aktarılmakta. Yüzde 51 oran ile Amerika ve yüzde 46 oran ile Avrupa ülkeleri bu vakaların en sık görüldüğü bölgeler. Türkiye’de AB sosyo ekonomik statü (yüzde 53 oranla), üst eğitim (yüzde 53) ve üst gelir (yüzde 65) grupları en çok spam e-posta alan kesimler.

Oltalama

Dünya çapında son 2-3 yılda oltalama (phishing) e-postası aldığını söyleyenlerin oranı yüzde 24 olmuş. Bu oran Afrika ve Avrupa ülkelerinde yüzde 32’ye, Amerika kıtasında yüzde 31’e çıkmakta. Türkiye genelinde ortalamada bu oranın yüzde 10 olduğu; erkeklerde ve kendi hesabına çalışan kişilerde yüzde 14’e, üst eğitimli kişilerde yüzde 16’ya yükseldiği bilgisi verilmiş.

E-posta hacklenmesi

Üçüncü ciddi sorun ise e-posta hack vakaları. Son 2-3 yılda e-posta hesabının ele geçirildiğini söyleyenlerin oranı dünyada yüzde 11 iken, oranın Amerika kıtasında yüzde 15’e çıkması dikkat çekmekte. Türkiye’de ise vakalar sadece yüzde 4 oranında kalmış.

Kişisel veri sızdırma

Herhangi bir nedenle bir yere verdiği kişisel bilgilerin kendi onayı olmadan başka yerlere sızdırılması deneyimini yaşayanların oranı dünya genelinde yüzde 10 olmuş. Afrika ve Amerika kıtalarında bu oranın yüzde 13’e çıktığı, Türkiye’de ise yüzde 14’e yükseldiği rapor edilmiş. Vakalar ücretli/maaşlı çalışanlarda yüzde 19’a, 35-54 yaş grubunda yüzde 21’e, AB ses grubunda yüzde 25’e ve üst gelir grubunda yüzde 27’ye kadar ilerlemekte.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.