btbilgi

COVID-19 salgını bir yandan dünya çapında herkesi olumsuz yönde etkilerken, bir yandan da tüketicilerin teknolojik çözümleri günlük hayatta karşılaştıkları tüm zorlukların üstesinden gelmede en önemli yardımcı olarak görmesine sebep oldu. Burada yaşanan teknolojik benimseme sürecinde mobil iletişimin değeri daha da iyi anlaşıldı. Ericsson Consumer & Industry Lab tarafından yayımlanan bir araştırma raporuna bakılırsa, tüketiciler salgın sürecinde sabit genişbant bağlantılarını günde yaklaşık iki buçuk saat daha fazla kullanmışlar. Mobil genişbant kullanımında ise yaklaşık bir saatlik artış saptanmış.

Raporda tüketicilerin salgın döneminde yeni cihazlar satın almaya devam ettiği aktarılmış. Her türlü online servisin kullanımında büyük ölçüde artışlar gözlemlendi. Servis sağlayıcıların da kesintisiz dijital iletişim sağlama yeteneklerinin bu süreçte test edildiğini söyleyebiliriz. Sunulan hizmetlerin kriz dönemlerinde toplumların desteklenmesi açısından kritik bir role sahip oldukları artık eskisinden daha da iyi anlaşılıyor.

Ericsson’ın araştırmasına göre on akıllı telefon sahibinden altısı, kriz döneminde 5G’nin oynayabileceği role karşı açıkça olumlu bir tutum sergiliyor. Yaklaşık yarısı ise 5G’nin 4G’ye göre kesinlikle çok daha iyi ağ kapasitesi ve çok daha yüksek hızlar sunabileceğini kabul ederek toplumun 5G teknolojilerinden çok daha fazla faydalanabileceğine inanıyorlar.

Araştırma aynı zamanda mevcut 5G kullanıcılarının 4G kullanıcılarına göre çok daha fazla çevrimiçi alışveriş yaptıklarını, video izlediklerini ve oyun oynadıklarını göstermekte. 5G kullanıcıları 5G’nin potansiyeli konusunda daha iyimser bir tutum sergiliyor. On kullanıcıdan dördü, evlerinde şu an sahip oldukları sabit genişbant bağlantının sağladığından daha hızlı bir bağlantıya sahip olmak için 5G’nin hızla uygulanması gerektiğini düşünüyor. On kullanıcıdan altısı da kesinlikle bu fikre katılıyor.

Mevcut 5G kullanıcılarının, 4G kullanıcılarına göre mobil genişbant bağlantıların sabit genişbant bağlantılarına göre daha fazla önem taşıdığına inandıkları raporda belirtilmekte. Mevcut 5G kullanıcılarının yüzde 23’ü, mobil genişbant bağlantıların sabit genişbant bağlantılara göre daha önemli olduğunu düşünüyor. Yüzde 48’lik bölüm ise mobil genişbant ve sabit genişbant bağlantıların eşit oranda önemli olduğu görüşüne sahip.

Raporda 5G’nin tüm sektörleri etkilemesinin yanı sıra, mal ve hizmetlere olan talepleri de şekillendireceği fikri savunulmakta. 5G’nin sonucu olarak yapay zeka ve otomasyon gibi teknolojilerin, yaşama ve çalışma tarzımızı daha da iyileştirme potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.