btbilgi

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) verilerine bakılırsa, insanlık her sene 11 milyar ton atık üretmekte. Bu atıklar dünya ekonomisine katkıda bulunan tüm sektörlerin ve gündelik yaşantımızın birer yan ürünü. Plastikler ve kimyasallar başta olmak üzere, geri dönüştürülemeyen tüm atıklar topraklarımızı ve sularımızı kirletiyor. Soluduğumuz hava giderek daha fazla zehirli hale gelmekte ve gezegenimizin doğal kaynakları boşa harcanmakta. Bu konuyla ilgili küresel işletmeler ardı ardına ciddi kararlar alıyorlar, son örnek de ‘sıfır atık’ planı ile Microsoft’dan geldi.

Microsoft yaptığı resmi açıklamada atıkların oluşumu, dağılımı ve yok edilmesi için yürütülen faaliyetlerin hızlandırılması gerektiğini savunmakta. Artan karbon emisyon oranlarının düşürülmesi ve çevrenin korunması için acil çözümlere ihtiyacımız olduğu, bu sebeple de gerekli kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirileceği açıklanmış.

Firmanın sıfır atık hedefi operasyon, ürün ve paketlemeden kaynaklı atık miktarının 2030 yılına kadar sıfıra indirilmesini içeriyor. Verilen bilgiye göre yıllık olarak üretilen 300 milyon metrik ton plastik atığın yüzde 50’sini tek kullanımlık plastikler ve diğer yarısını ise paketlemede kullanılan plastikler oluşturmakta. Microsoft ilk olarak 2025 itibarıyla paketleme hattında tek kullanımlık plastik kullanımını sıfıra getirecek. Buna paralel olarak da yeni teknolojiler kullanılarak atık giderleri azaltılacak.

Bir diğer konu ise bilişim sektörünün ve küresel kullanıcıların donanım ihtiyacı. Firma artmakta olan bulut depolama talebine cevap veren veri merkezlerinin ve ona enerji sağlayan 3 milyon servis sağlayıcı ile bağlantılı donanımın ortalama ömrünün 5 sene olduğunu belirtmiş. Veri merkezlerinin bir diğer yarattığı sorun ise, küresel elektronik atık problemine katkıda bulunmaları. Firma buna engel olabilmek için ‘Microsoft Dairesel Merkezleri’ni kurmaya hazırlanıyor.

Dairesel Merkezler öncelikle yeni ve büyük bir ana veri merkezinin tesisinde yer alacak. Daha sonra artırılarak diğer mevcut tesislere de eklenecek. Pilot uygulama sonucunda merkezlerin lojistik giderlerini düşürerek karbon emisyonunu azaltmaya yardımcı olduğu saptanmış. Bu merkezlerin 2025 sonuna kadar sunucuların ve ekipmanların yeniden kullanımını yüzde 90 oranında arttırması öngörülmekte. Microsoft Dairesel Merkezleri’nin işlevleri şu şekilde sıralanmış:

  • Sunucuların ömrünü uzatmaya yardımcı olacak
  • Makine öğrenme ile üretilecek atık miktarını minimize edecek
  • Kullanım süresi dolmuş sunucu ve donanımlar tespit edilecek
  • Yeniden kullanılabilecek parçalar ayrılacak
  • Sökme, takma, yeniden kullanma ve geri dönüşüme kazandırma gibi süreçler etkin olarak yürütülecek
  • Yeni nesil ekipmanların sürdürülebilir hale getirilmesine de katkı sağlanacak
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.