btbilgi

COVID-19 salgını sürecinden tüm sektörlerdeki firmalar gibi bankalar da etkilendi. Karantina dönemleri ve sosyal mesafe uygulamaları tüketici davranışlarını, alışkanlıklarını ve tercihlerini etkiliyor. Bunun sonuçlarını bankacılıkta da görüyoruz. Yeni teknolojik ve dijital süreçlerin devreye alınması, dağıtım kanallarının çeşitlenmesi de bu sonuçlardan bazıları. Bilgi hizmetleri şirketi Experian, hazırladığı ‘Ekonomide Yeni Dönem ve Bankacılık Sektörüne Etkisi’ başlıklı raporunda salgından etkilenen bankalara bazı tavsiyelerde bulunmakta.

Firmanın dünya çapında müşterileri için yürüttüğü araştırmaların bulguları ile oluşturulan raporda bankaların yeni borçlandırma girişimlerinden ziyade mevcut müşterilerin aktif yönetimine daha çok eğilmesi; müşteri değer optimizasyonu, ilişki ve müşteriyi elde tutma yönetimine odaklanması gerektiği aktarılıyor. Ayrıca hızla değişen ortamı, portföy profilini ve performansı izlemek ve buna göre doğru karar ve aksiyonlar almanın önemli bir gereklilik olduğuna işaret edilmekte. Yeni dönemde, ödeme ertelemeleri, yeniden yapılandırma ve yeniden finansmana yönelik ciddi oranda artan talepleri proaktif ve reaktif biçimde yönetme kabiliyetinin, finans kuruluşlarının hayatta kalması için kritik önem taşıyacağı öngörülmüş.

Raporda yeni müşterilerin kazanılması, mevcut müşterilerin korunması ve iş kalitesinin sürdürülmesini sağlamak için bankacılık sektörüne şu önerilerde bulunuluyor:

  • Dünyanın dört bir yanında şirketler ekonomik trend analizlerinden, kredi piyasası içgörülerinden ve portföy kıyaslamalarından faydalanarak kredi risk stratejilerini en iyi şekilde belirleyebiliyor. Belirsizliğe rağmen gelecekte ticari büyümeyi sağlamak hala mümkün.
  • Böyle dönemlerde müşterileri aşırı borçlanmaya karşı korumak kritik önem taşır. Dayanıklı kredi yönetim stratejileri geliştirerek doğru kredi limitlerini doğru müşterilere sunun.
  • Verinin stratejilerinizin merkezinde olmasını sağlayın. Gerçek zamanlı bilgileri aksiyona dönüştürmek müşteriler için doğru kararlar almasını sağlar. İş zekâsını gerçek zamanlı risk analizleriyle günlük olarak güncelleyin.
  • Dolandırıcılık tehdidi herkesin ortak sorunudur. Müşterilerinizi dolandırıcılığı tespit ve önleme sitemleriyle koruyun.
  • Toplumun her kesimi hızlı, rahat ve sorunsuz bir online deneyim bekliyor. Dijital kanallar kolaylık sağlarken dolandırıcılara da ortam yaratabilir. Online işlemleri koruyarak müşterilerinizi ve şirketinizi dolandırıcılığa karşı koruyun.
  • Bu dönemlerde küçük, bağımsız ve yerel işletmeler kepenklerini indirmek zorunda kalıyor. Bu tarz işletmelerin verisine erişim, bu kapanmaların kalıcı olmamasını sağlayabilir. Zorlu dönemlerde küçük işletmeleri koruyun.
  • Her bir müşteri için ideal iletişim kanalını tespit etmek ve bunu doğru zamanda, en uygun yolla ve doğru koşullarla gerçekleştirmek başarılı bir tahsilat stratejisinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu yüzden müşterileriniz için bir sonraki en iyi adıma ilişkin fikrinizi sürekli gözden geçirin.
  • Veriler, güvene dayalı kararlar almaya, ödeme gücü kolaylığına ve hızlı değerlendirme imkanı sağlar. Ödeme gücü kararlarınızın veriye dayalı olmasını sağlayın.
  • Müşteri yönetim ve tahsilat süreçlerini otomatik ve standart haline getirmek tahsilat yönetimi çalışmalarını destekler. Ayrıca, şirketlerin ödenmeyen borç riskini minimize etmesine ve gelir akışlarını sürmesine yardımcı olur.
  • Kredi riski tahminleri için uzmanların görüşlerinden faydalanın.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.