btbilgi

2019’da ilk kez yayımlanan Finansal Teknolojilerin Türkiye Ekonomisine Katkıları raporu, bu sene ‘Dijital Finansal Kapsayıcılık: Finansal Teknolojilerin Kapsayıcılık Yoluyla Oluşturabileceği Ekonomik Etkiler ve Politika Önerileri’ başlığı ile bir kez daha karşımızda. iyzico-PayU’nun katkılarıyla, İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarının analizi ile Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından hazırlanan raporun amacı dijital finansal kapsayıcılık konusundaki malumatın derinleşmesine katkıda bulunmanın yanı sıra, karar alıcıları ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek.

Banka hesapları

En başta ele alınan konu vatandaşların banka hesapları oranı. Verilen bilgiye göre yüksek gelir seviyesindeki ülkelerde 15 yaş üstü bireylerin yüzde 92’sinde banka hesabı bulunmakta, bizde ise 15 yaş üstü bireylerin yüzde 69’unun banka hesabı var. Kadınlarda ve düşük gelirli grupta ise oranın düştüğü gözlemlenmiş. Kadınların yüzde 54’ünün, düşük gelirlilerin ise yüzde 56’sının banka hesabı bulunmakta. Dünya genelindeki kadınların finansal hizmetlere erişim genel ortalamasının Türkiye’den yüksek olduğuna dikkat çekilmekte.

Banka kredileri

Rapora göre yüksek gelir seviyesindeki ülkeler için yüzde 84 seviyesinde seyreden banka kredilerinin GSYH’ye oranı, Türkiye’de yüzde 60 seviyesinde. Raporda kredilerle ilgili öne çıkartılan konulardan biri, kadın girişimcilerin finansal kapsayıcılık noktasında geride kalıyor olmaları. Türkiye’de iş kurabilmek için borç alan kadınların oranı yüzde 11. Bu oranın gelişmiş ülkelerde yüzde 30’un üzerine çıktığı belirtilmiş. Ayrıca her üç kadın girişimcinin biri (yüzde 29 oranla) banka kredisine erişimde sorun yaşadığını dile getirmiş.

COVID-19 döneminde KOBİler

Mikro işletmelerin yüzde 33’ünün, küçük firmaların yüzde 16’sının ve büyük firmaların yüzde 2’sinin COVID-19 krizinde maaş, kira, fatura gibi zorunlu ödemeleri gerçekleştirmede zorlandığı aktarılmakta. Raporda kredi desteklerinin mikro işletmelere ulaşmasında engellerle karşılaşıldığı ifade edilmiş. Halbuki kredi tahsisinde yaşanacak etkinin adil bir biçimde dağılmasıyla, GSYH’de yüzde 3,5’e varan artış yakalanabileceği öngörülmüş. Bu durumda 640 bin KOBİ’nin kredi açığının tamamen veya kısmi olarak karşılanabileceği hesaplanmakta.

Borçlanma

Raporda verilen bilgilere göre, salgın döneminde tüketicilerin yüzde 28’i mali kuruluşlar dışından borçlanmış. Yüzde 60 kadarı acil ihtiyaçları için yakın çevresinden yardım istemiş ve borç almak için sosyal çevresini kullanmış.

Dijital alışveriş

Tüketicilerin yüzde 14’ü salgın başladıktan sonra ilk defa internetten alışveriş yapmış. Yüzde 9’u ise bu dönemde faturalarını ilk kez dijital ortamda ödemiş. Raporda bu sonucun, son üç ayda yaşanan dijitalleşme gelişiminin Türkiye’nin son üç yıllık artışına eşit olduğunu gösterdiğine işaret edilmiş. 7 milyon kişi salgın zamanında ilk defa alışveriş yapmış ve 5 milyon kişi de ilk defa faturasını internet üzerinden ödemiş.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.