btbilgi

Tüketiciler her sene giderek daha fazla bilinçleniyor. Dijital alışveriş döneminde öncelikle ucuz ürünler ilgi görürken, zamanla onun yerini kaliteli ürünlerin seçimi almaya başlamıştı. Tüketici tercihleri yavaş yavaş sürdürülebilir teknolojik ürünlere doğru kaymaya başladı. Bu konuyu ele alan ‘Consumers, Sustainability and ICT’ (Tüketiciler, Sürdürülebilirlik ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri) başlıklı rapor, çevresel açıdan önde gelen sürdürülebilirlik odaklı yaşam tarzlarının anlayışını ortaya koymakta.

Araştırma dünyanın dört bir yanından (ABD, Brezilya, İngiltere, Almanya, İspanya, Rusya, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Hindistan, Malezya, Çin ve Avustralya) 12 binin üzerinde internet kullanıcısı ile gerçekleştirilmiş. Raporda tüketicilerin sürdürülebilirlik sorunlarına karşı tutumları ve teknoloji ile bu yönde daha olumlu nasıl etki yaratılabileceğine dair bilgiler yer almakta.

Rapora bakılırsa 20 yıl önce her beş tüketiciden ikisi hava ve su kirliliği hakkında endişe duyarken, şu an bu oran neredeyse iki tüketiciden birine yükselmiş durumda. İklim değişikliği hakkında endişelenen tüketicilerin oranı da yüzde 13’ten yüzde 50’ye yükselmiş. Tüketicilerin yüzde 46’sı teknolojik yeniliklerin gelecekteki çevresel sorunlarla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu düşünüyor. Burada insanların teknolojinin inovatif yönlerini merakla izledikleri sonucu çıkartılmış.

Katılımcıların yüzde 36’sı sahip oldukları cihazların çevreye duyarlı bir şekilde yaşama konusunda kendilerine rehberlik etmesini tercih etmekte. Teknolojinin gelecekteki sorunları çözmede kritik önem taşıyacağını düşünen tüketicilerin, diğerlerine kıyasla daha bilinçli bir şekilde yaşamak için sunulan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BT) ürünlerine iki kat daha fazla ilgi duyduğu saptanmış. Katılımcılar çevre, sağlık, maliyet veya kolaylık ile ilgili nedenlerden dolayı BT çözümlerini günlük yaşamlarında en büyük yardımcı olarak gördüklerini ifade ediyorlar.

Tüketicilerin giderek daha fazla endişe duyduğu çevresel konular hakkında, nihai sorumluluğun kimde olduğuna dair fikirleri de alınmış. Dünya çapında her 10 tüketiciden 8’i çevrenin korunmasından hükümetleri sorumlu tuttuğunu açıklamış. Yaklaşık yüzde 70’i ise vatandaşların da aynı miktarda sorumlu olduğunu belirtiyor. Araştırma raporuna göre tüketiciler ortaklaşa bir sürdürülebilirlik eylem planına ihtiyaç duyulduğunu düşünmekte. Buna ek olarak her iki tüketiciden biri şirketlerin ve markaların da kendi paylarına düşen sorumluluğu üstlenmelerini beklediğini aktarmış.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.