btbilgi

Dijital dönüşüm yeni bir çağa adım atmaya çalışan her büyüklükte kurumun odak noktası durumunda. Araştırma şirketi IDC’nin bir raporuna göre, 2020 ile 2023 yılları arasındaki dijital dönüşümle ilgili yatırımlar toplamda 7,4 trilyon dolara kadar yükselecek. Fakat burada bir sorun var çünkü bazı araştırmalar küresel işletmelerin dönüşüm sürecinde değerli verilerini hala eski çözümlerle yönetmeye ve korumaya çalıştığına işaret etmekte.

Bulut veri yönetimi firması Veeam’ın gerçekleştirdiği ‘2020 Veri Koruma Trendleri Raporu’ (2020 Data Protection Trends), artık güvenilemeyecek kadar eskimiş teknolojiler yüzünden kuruluşların neredeyse yarısının dijital dönüşüm yolculuklarının aksadığını ortaya çıkartmış durumda. Türkiye’nin dahil olduğu 22 ülkeden rastgele seçilen 1.550 firma yöneticisi ve BT karar verici ile yapılan çalışmada, işletmelerin karşı karşıya kalabilecekleri BT zorluklarına nasıl hazırlandıkları, BT modernizasyonu ve dijital dönüşüm hedefleri ele alınmış.

Araştırmaya katılan yöneticiler BT aracılığıyla oluşturulan verilerin kuruluşun kalbi ve ruhu haline geldiğine inanmakta. Buna rağmen kurumların yüzde 40’ı işlerinin üzerinde ne kadar olumsuz etkisi olduğunu göremediği için hala eski veri depolama ve koruma sistemlerini kullanıyor. Katılımcıların yüzde 95’i beklenmedik operasyonel kesintilere maruz kaldığını belirtmiş. Bir kesintinin ortalama süresi ise 117 dakika olarak saptanmış. Normal bir uygulamada saatlik kesinti süresinin 61 bin 642 dolar zarara mal olacağı tahmin edilmekte. Yüksek öncelikli verilerin bulunduğu bir uygulamada ise zarar 67 bin 651 dolara kadar çıkabilir denilmekte.

Veri koruma raporunda dikkat çeken bazı bulgular şöyle özetlenmiş:

  • Gelecek 12 ay içinde kuruluşları en çok etkileyecek zorluk siber tehditler (yüzde 32 oranla). Onu teknolojileri uygulama konusunda yetenek eksikliği (yüzde 30) ve değişen müşteri ihtiyaçları (yüzde 29) takip ediyor.
  • Yaşanan en büyük veri koruma zorluğu, yeni girişimler üzerinde çalışacak personel eksikliği (yüzde 42). Diğer büyük zorluklar ise yeni girişimler için bütçe yetersizliği (yüzde 40) ve operasyonel performansın yetersizliği (yüzde 40).
  • Katılımcıların yüzde 51’i dijital dönüşümün müşteri hizmetlerini dönüştürmesine yardımcı olabileceğine inanıyor. Yüzde 48’i kuruluşların iş operasyonlarının dönüşümünde, yüzde 47’si ise maliyet tasarrufu konusunda etkili olmasını beklemekte.
  • Kuruluşların yüzde 23’ü dijital dönüşüm girişimlerinin olgunlaşmış ve hedeflerine ulaşma yolunda gerekli ilerlemeleri kaydetmiş olduklarını belirtiyor. Kuruluşların yüzde 30’u ise kendilerini dönüşüm uygulamalarının ve planlamalarının erken aşamalarında görmekte.
  • Firmaların yüzde 39’u kuruluşlarının güveni artırmak için birincil yedekleme çözümünü değiştirmeyi planlıyor. Yüzde 38’i yazılım ve donanım maliyetlerini azaltmak ve yüzde 33’ü ise yatırım getirisini arttırdığı için veri yedekleme çözümlerini değiştirmeyi düşünüyor.
  • Kuruluşların sadece yüzde 23’ü veri replikasyonunu aracılığı ile iş sürekliliği ve felaket kurtarma yeteneklerini artırmakta.
  • Üç firmanın biri (yüzde 27) verilerini Servis Olarak Yedekleme (BaaS) sağlayıcısı tarafından bulutta yedekliyor. Verilerin yüzde 14’ünün hiç yedeklenmediği saptanmış.
  • Katılımcıların yüzde 43’ü gelecek iki yıl içinde bir BaaS sağlayıcısı aracılığı ile bulut tabanlı yedekleme çözümlerini kullanacak.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.